Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Tester
cirkeldiagram
 
Tilbage

Produktkompetence

 

Produktkompetence omfatter kundskaber, færdigheder og motiver vedrørende
	•Udtryksformer
	•Formidling
	•Teknologi og medialisering
	•Remediering
	•Metarefleksion
Lærere og elever arbejder med tydelige kriterier indenfor de forskellige aspekter af produktkompetencen
	•Som er vejledende og gennemskuelige
	•Som udvikler sproglighed om produkter
	•Som anerkender kollaborative produktionsprocesser
Læreren forholder sig til differentieringspotentialet i funktionelle og kompenserende læremidler, eksempelvis
	•Muligheder for bidrag til produktet på et højere kompleksitetsniveau
	•Muligheder for at skabe produkter med højere kompleksitet
	•Muligheder for samarbejde og samproduktion

 

Tilbage

Udfordringkompetence

 

At være udfordringskompetent betyder at kunne identificere, rammesætte og monitorere en udfordring. 
Eleverne skal lære at kunne:
	•Aktivere deres forforståelse og stille spørgsmål på baggrund heraf
	•Kende og bruge nogle overfaglige struktureringsmuligheder
	•Lære at vurdere nye erfaringer i forhold til deres forforståelse
	•Identificere, hvornår de har brug for hvilken hjælp
Lærerne rammesætter og stilladserer dette
	•Gennem kravene til projektformuleringen
	•Gennem faglige loops og evalueringsloops
	•Gennem vejledning som støtter metakognition
Lærerne skal desuden forholde sig til
	•Måden hvorpå den fælles udfordring udvikles og rammesættes (graden af lærerstyring)
	•Hvilken type udfordring der er tale om, og hvilke indholdsmæssige muligheder den rummer

 

Tilbage

Undersøgelseskompetence

 

Undersøgelseskompetence består af
	•Informationskompetencer: at søge, validere, anvende og fortolke eksisterende information
	•Dataproduktionskompetencer: at producere og fortolke nye data via undersøgelsesmetoder og teknologier
Læreren kan rammesætte og stilladsere elevernes udvikling af undersøgelseskompetence gennem
	•Læringsstier
	•Filtreringsteknikker
	•Kognitiv mesterlære
	•Faglige loops, evalueringsloops og vejledning
Lærerne giver differentieret støtte til eleverne i at
	•Forstå problemet, formulere spørgsmål og anvende søgestrategier
	•Anvende faglige kundskaber og metoder
	•Konkludere og fortolke resultater
	•Medvirke aktivt i at revidere egne opfattelser og undersøgelsestilgang

 

Tilbage

Proceskompetence

 

 

Proceskompetence handler om selvstændigt at kunne styre og organisere arbejdsprocesser, 
både individuelle og sociale. Læreren støtter elevernes selvstændige håndtering af
	•Tidsstruktur (hvornår skal hvad gøres?)
	•Rumstruktur (hvor skal hvad foregå?)
	•Social struktur/samarbejde (hvem gør hvad og hvordan er vi sammen?)
Lærerne sørger for tydelighed og differentierer på
	•Rammerne for det selvstændige arbejde
	•De faglige kriterier for arbejdet
	•De aktivitetsgenrer der udspilles i undervisningen
	•Processtyringsmetoder og teknologier
	•Hjælp til kognitive, metakognitive og ressourceorienterede læringsstrategier
Læreren støtter at elevernes samarbejde hviler på
	•Positiv afhængighed
	•Individuel ansvarlighed
	•Læringsfremmende interaktion
 - og sætter løbende fokus på socialkommunikative færdigheder og samarbejdsetik.