Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Differentiering – fase 4 (strukturering)

Undervisningsdifferentiering i inkluderende digitale læringsmiljøer

 • Mål: At lærere og elever udvikler didaktiske rutiner til at arbejde inkluderende og differentieret i
  forskellige pædagogiske arbejdsmønstre. Lærerne skal være i stand til at tilrettelægge, gennemføre
  og evaluere undervisning og sammen med eleverne arbejde projektorienteret i forskellige fag i
  lyset af selvreguleret læring.
 • Organisering: Blended learning og supervision af fagteams og udviklingsteam. Skolens
  pædagogiske udviklingsteam tildeles fortsat en rolle i den løbende respons og sparring denne gang
  bl.a. i forhold til etablering og facilitering af praksisfællesskaber.
 • Didaktiske designs: Arbejdet med differentieringskategorierne fortsættes. Introduktion til
  didaktiske principper for praksisfællesskaber, situeret læring og gensidigt engagement (Lave &
  Wenger 1991).
 • Teknologi: Interaktive assistenter, der kan være med til at øge elevernes grad af selv-
  /medbestemmelse, mindmap-værktøjer til analyse af udfordringer i situationer og differentiering
  på udfordringer og fagmål.
 • Vejledninger: Trin for trin”-vejledninger, der understøtter etablering, facilitering, responsgivning og
  rollefordeling i forbindelse med praksisfællesskaber.