Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Projektleder:
Stefan Ting Graf
D: 23837992
M stgr@ucl.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk
Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer
Denne hjemmeside præsenterer udviklings- og forskningsprojektet Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer.
 
Under forløbet fungerede siden som vejledende læremiddel for de deltagende lærere, skolens vejledere og ledere. Den tilbydes nu som inspiration til andre i form af en samling materialer. Der findes beskrivelser af og begrundelser for indsatsen og dens dele, modeller for didaktisk refleksion og digital projektdidaktik, illustrative undervisningseksempler, skabeloner til planlægning af undervisning og skoleudvikling, en teamstruktur og et samarbejdskoncept for professionelle fællesskaber (PLC) samt vejledninger og links til konkrete digitale redskaber.
 
Udviklingsindsatsen er opdelt i fire faser, som udgør en progression fra det enkle til det mere komplekse. Denne trinvise fremgangsmåde er bevidst med henblik på at skabe en praksisnær og langsigtet udviklingskultur. Der er dels generelle materialer, som er gennemgående for alle faser. Disse findes i menuen til højre. Materialerne til hver fase (horisontal bjælke)præciserer enten de gennemgående modeller, procedurer og skabeloner i forhold til fasens udviklingsmål eller understøtter dem på anden vis. Det er bedst at følge denne progression, men man kan fx også fokusere på den digitale projektdidaktik i fase III.
 
Man kan sagtens lade sig inspirere alle steder på hjemmesiden, men hvis man vil arbejde mere systematisk med denne form for undervisnings- og skoleudvikling, anbefaler vi at inddrage konsulenter. Kontakte gerne Læremiddel.dk.