Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Titel

Læremidler og læremiddelforskning i Danmark – før og efter den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2011)

Abstract

Artiklen tegner et overordnet billede af, hvordan læremidler, læremiddelforskning og be­tingelserne for produktion og brug af læremidler har udviklet sig i Danmark fra en kritisk problemorienteret tilgang i 1985 til analoge undervisningsmidler til en mere positiv, po­tentialitetsorienteret tilgang i 2015 til digitale læremidler. I artiklens tredje del præsenteres de aktuelle demonstrationsskoleforsøg med fokus på læremiddelbrug og undervisningsmøn­stre.
Information

Forfatter(e)

Thomas Illum Hansen

År

2015

Udgivelse

LearningTech

Projekttilknytning

Tværgående