Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Publikationer

Under ’Publikationer’ finder man artikler og andre udgivelser, som er produceret på baggrund af demonstrationsskoleforsøgene. Herunder forskningstidsskriftet Learning Tech, som i sit første nummer bl.a. redegør for demonstrationsskoleforsøgenes innovative brug af it. Der produceres fortsat artikler på baggrund af projektet, og disse vil løbende blive tilgængelige her på siden.
Thomas Illum Hansen - publ. 2015
Udgivelse: LearningTech
Abstract:
Artiklen tegner et overordnet billede af, hvordan læremidler, læremiddelforskning og be­tingelserne for produktion og brug af læremidler har udviklet sig i Danmark fra en kritisk problemorienteret tilgang i 1985 til analoge undervisningsmidler til en mere positiv, po­tentialitetsorienteret tilgang i 2015 til digitale læremidler. I artiklens tredje del præsenteres de aktuelle demonstrationsskoleforsøg med fokus på læremiddelbrug og undervisningsmøn­stre.
Styrelsen for it og læring, Digitaliseringsstyrelsen, KL - publ. 2015
Udgivelse: Ministeriet for Børn, Udgivelse: Unge & Ligestilling
Abstract:
Resultater fra demonstrationsskoleforsøgene viser bl.a., at når it anvendes rigtigt, kan det bidrage til at understøtte inklusion, undervisningsdifferentiering og nye innovative undervisningsformer, der fremmer elevernes læreprocesser. Dette er blot nogle af de resultater, der vil blive præsenteret og uddybet på konferencen, og som der vil blive arbejdet videre med på dagens sessioner.