Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

En demonstrationsskole under forandring
Skrevet af: Søren Ildved
Dato: 02-06-2014

Demonstrationsskoleprojekterne er godt undervejs, og på Skægkærskolen er projektet ”It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv” ved at gøre sit indtog

Skolen, som ligger i Silkeborg Kommune, er en af de fem skoler, der deltager i dette demonstrationsskoleprojekt, og netop nu er forberedelserne i fuld gang. Når Skægkærskolen søgte om at blive demonstrationsskole, da projektet blev annonceret, var det ifølge skoleleder Peter Mortensen bl.a. fordi, skolen tidligere havde haft positive erfaringer med lignende tiltag.

”Hele tanken om den praksisnære kompetenceudvikling er noget af det, som har været rigtig vigtig for os. Via Silkeborg Kommune har vi tidligere arbejdet med et projekt, der involverede interne  vejledere og muligheden for at få sparing og inspiration på den helt nære front. Der har vi set nogle  rigtig gode og tydlige eksempler på, at det faktisk er med til at flytte skoleudviklingen betydeligt mere,  end det vi nogle gange oplever, når det blot er enkelte lærere, der er ude og få kurser andre steder.”

”Det kan være meget vanskeligt at bringe noget udefra ind i en organisation, men det virker langt bedre, når der bliver arbejdet i selve organisationen. Og det var jo bl.a. det, der lå i beskrivelsen af dette projekt mht. udviklingen af lærerkompetencer i en organisatorisk kontekst. Det var vi meget optagede af, og vi følte, at det lå lige i forlængelse af de kontakter, vi havde haft.”
 
Tid til fordybelse
For underviserne har projektet givet mulighed for at dykke mere ned i de muligheder og udfordringer, der ligger i de digitale læremidler.

”De lærere, der er involveret i projektet, har arbejdet med og tænker meget i de didaktiske forandringer, det giver danskfaget, når man anvender digitale værktøj. De har været optaget af muligheden for at få sat ekstra fokus på, hvad det egentlig er, som er forandringen i forhold til selve danskfagets kernestof og måden at gå til undervisningen på. Og så har de også syntes, at det er rigtig spændende at kunne sparre med nogle eksterne professionelle, der kommer med et mere teoretisk blik end det, vi i den dagligt handlingsramte skole sædvanligvis har mulighed for. De har været glade for at få tiden til fordybelse.”

Det 21. århundredes kompetencer
En af de undervisere, der er tilknyttet projektet, er lærer Helen Riisgaard. Sammen med sine kollegaer har hun bl.a. deltaget i workshops med to konsulenter fra VIA, som er med til at igangsætte projektet samt en ph.d.-studerende, der ligeledes er tilknyttet. Lige nu arbejder lærerne på det nye undervisningsforløb, der skal afvikles til efteråret, hvor eleverne for første gang prøver kræfter med det.

”Vi har valgt et dokumentar-emne-forløb, hvor vi sammen med konsulenterne har arbejdet på fase-beskrivelserne. Vi skal nu i gang med et undervisningsforløb, som skal køre over fire uger til efteråret, hvor 8. og 9. klasse sammen laver en dokumentarfilm. I de forberedelser har vi prøvet så vidt muligt at tænke innovativt og at tænke de 21. århundredes kompetencer ind i forløbet.

Underviserne har allerede haft gode erfaringer med digitale redskaber i undervisningen, men Helen Riisgaard mener, at dette forløb giver nogle muligheder og potentieller, som de ikke tidligere har prøvet:

”Vores klasse er vant til at bruge Web 2.0-værktøjet. De har f.eks. styr på blogs, wikis og MindMeister, så det er rigtig interessant nu at komme et lag længere ned, hvor vi ikke blot anvender it isoleret som et redskab, men tænker det meget mere ind som noget understøttende for vores læringsprocesser. Det falder godt i tråd med det, vi laver i forvejen, plus at det udfordrer os i forhold til at lave nogle undervisningsforløb, som i højere grad har it som en understøttende læringsplatform.”
 
En bæredygtig udvikling
Selvom eleverne endnu ikke for alvor har været i gang med selve interventionen, så er Peter Mortensen dog overbevist om, at de første påvirkninger så småt allerede har indfundet sig.

”Eftersom lærere ikke er fremmede for dette felt, så er eleverne på sin vis allerede i gang med noget af det, og de mærker givetvis langsomt interventionerne. Jeg er helt sikker på, at nogle af de gode overvejelser og dialoger, der har været ved den første workshop, allerede har fået betydning, og at undervisningen i forhold til det didaktiske design allerede har flyttet sig en lille smule. Sådan er det jo. Det er ikke i et monsterhop, hvor vi nu pludselig gør tingene fuldstændig anderledes. Der hvor den bæredygtige udvikling har sin rod, er der, hvor udviklingen flytter sig stille og roligt og er funderet i den praksisnære virkelighed.”