Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

”En læreproces, der forhåbentlig giver nogle sidegevinster”
Skrevet af: Stine Malte
Dato: 17-12-2014
"Jeg er især optaget af, at læringsmålene bliver synlige både for børnene og de voksne. Ved at synliggøre læringsmålene, gives der ikke alene retning for den enkelte elev, men vi får alle mulighed for at lære mere af hinanden”
 
Martin Trangbæk Jensen, souschef Højmeskolen
 

Hvorfor sagde I ja til at være med?

”Vi står i en forandringsproces omkring læringsmål. Fokus flyttes fra undervisningens indhold til at sætte mål for den enkelte elevs læring. Det tager tid at omstille sig til, og lærerne spørger ofte, hvordan de rent praktisk skal holde styr på det. Så vi har en forhåbning om, at Målpilen kan hjælpe os med at systematisere målstyret undervisning og gøre det mere overskueligt.

Der ligger også et arbejde i at nedbryde de Forenklede Fælles Mål til konkrete læringsmål for børnene.  Koblingen mellem FFM og læringsmålene skal personalet øve sig meget i. Der håber vi, at Målpilen kan hjælpe. 

Det handler om, at vi alligevel skal finde nogle systemer, som forenkler vores arbejde med den målstyrede undervisning. Det, at formulere læringsmål, skal gerne være en støtte og en hjælp til det daglige arbejde. Det skal ikke være noget ekstra og mere besværligt. 

Vi tager det som en læreproces, og jeg tænker, det forhåbentlig giver nogle sidegevinster. 
Hvis vi kan få et værktøj, der kan hjælpe os i arbejdet med den løbende evaluering, kunne det jo være at det også kunne hjælpe os med årsplanlægningen. F.eks. med at give et oveblik over, hvad børnene skal nå i løbet af året og at gøre status, når vi når frem til sommerferien.”
 

Vi bliver holdt i hånden
Inden forsøget går rigtigt i gang, kommer forskningsleder Marie Falkegaard Slot ud på skolen sammen med nogle læringskonsulenter og prøver Målpilen af med eleverne. Her får lærerne lov til ”bare” at være fluer på væggen og følge med i, hvordan konsulenterne arbejder med Målpilen.

”En anden fordel ved at deltage i projektet er, at vi bliver holdt i hånden af nogen, som har forstand på at arbejde med det her i forskningsregi.  
Og vi er med til at prøve teori af i praksis. Det er også sådan, vi selv arbejder:

Vi har alle vores teorier om, hvad god undervisning er, men det er jo ikke altid det holder, når vi kommer ud og prøver det af. Der vil altid være noget, der ikke går som forventet, og så må vi kunne omstille os og justere ind på ny. Der er det rigtig rart at vide, at vi i hele den proces, hvor demonstrationsskoleprojektet forløber, har nogle professionelle med inde over, som vi kan søge støtte og vejledning hos.

Det betyder også noget, at Målpilen ikke er et færdigt værktøj, og at man vil bruge de udsagn som lærerne kommer med til at videreudvikle det. At man vil lytte til os praktikere.”
 

Hvordan har personalet det med, at I skal være med i projektet?

”Det er forskelligt. Nogle er meget begejstrede for at der nu endelig kommer et brugbart værktøj. Vi står jo midt i en stor forandringsproces, så vi leder hele tiden efter systemer, der kan være med til at kvalificere vores indsatser. Andre er optagede af selve læreprocessen og ser en god mulighed for at blive god til at målstyre undervisningen.

Nu er det jo en gruppe af udvalgte lærere som skal arbejde med det her i første omgang. Og det er helt tydeligt, at deres forventning er, at det er et værktøj, der kan hjælpe dem til at organisere og styre arbejdet med målstyring. De ser det som en løsning, der kan lette deres arbejde med børnenes læring.

Andre vil føle det som en ekstra opgave, fordi de forbinder det med at målstyre undervisningen som noget tidskrævende. 
Men sådan er det jo med alle digitale værktøjer. De, som har nemt ved det, synes, det er en hjælp til at organisere arbejdet og få større overblik. De, der har lidt sværere ved at bruge medierne synes, det er en belastning. Men som tiden går, og man har lært et værktøj at kende, bliver det rutine og opleves som en hjælp. 

Så det er også noget af det, vi vil undersøge i projektet: Kan sådan et værktøj frigive ressourcer eller vil det opleves som en ekstra byrde?

Vi skal kunne måle kvaliteten af vores undervisning
”Jeg tror på teorierne om, at synlig læring for eleverne også medfører mere læring. Når børnene ved, hvad de skal lære og kan se målet foran sig, så ved de også i hvad retning, de skal gå. Det ligger godt i tråd med projektet, og den del af det vil jeg være særligt opmærksom på. 

Alt er i sidste ende et spørgsmål om at rykke eleverne.  At de får lært det, de skal og bliver så dygtige som de kan.
Det er jo det, der skal komme ud af det: At vi skal kunne måle kvaliteten af vores undervisning.
Men ikke med nationale test og eksamen. Test i sig selv flytter ikke børnene. Det er den løbende målstyring, som er interessant ved projektet. At vi forhåbentlig kan se en sammenhæng ud fra det vi læser med Målpilen og bagefter teste, at vi så rigtigt: Rasmus har rent faktisk lært det, vi satte som et mål.

Der er nogle, der er nervøse for alt det her med målstyring og synes, at det jo ikke er alt, som man kan måle. Og det er selvfølgelig også en udfordring, at få beskrevet læringsmål indenfor de områder, man ikke umiddelbart kan sætte tal på. Der er det rigtig vigtigt, at lærerenes iagttagelsesevne er god, og at de stadig tør slippe børnene løs og lade dem arbejde kreativt og innovativt i fagene.”