Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Innovativ undervisning

Forløbet følger FIRE-Design modellen i forhold til såvel forståelse, faser som en del af øvelserne. Der kan læses mere i bogen omring forståelse og udfoldelse af denne model. (Rohde & Olsen, 2013)

Teknologien er ikke nødvendigvis i sig selv innovativ, men i dette forløb har vi anvendt teknologi til at arbejde med innovation på måder, som ikke kunne gøres uden teknologi. På denne måde bidrager teknologien til en innovationsdidaktisk tænkning.

De mulige teknologier er nedenfor indsat i en oversigt udviklet af Illum Hansen og Bjerresgaard. Det er ikke meningen, at alle lærere skal anvende alle teknologierne. Man kan vælge at arbejde med få teknologier, som man kender eller at udvide med nogle, man kunne tænke sig at lære at kende. Man kan også i høj grad lade eleverne vælge teknologier, som de kender, eftersom det er motiverende for arbejdet, og det faglige indhold kan komme til udtryk på mange måder og med mange forskellige teknologier.

Processtyring

Beskrivelsesværktøjer

Planlægnings og styrings værktøjer

Kommunikationsværktøjer

Dia (FOSS), Visio, Diagramo (FOSS), TikiToki, Gantt Project (FOSS)

Processmaker (OS), Bonita (OS), Web2Project (FOSS), MS Project.

 

 

 

Produktion

Tekstbehandling

Regneark

Billedbehandling

Tegning og design

Google Drive, Word, Dropbox, Pages, Libre Office

 

 

Photofiltre, PhotoStory, Pixlr, The Gimp, paint.net, XNConvert

ToonDoo, Toonlet, LibreOffice-tegning

Lydbehandling

Filmbehandling

Præsentation

Garageband, Voki, Morfo, Audacity, Audiopal, Fotobabble, Narrable

YouTube, MovieMaker, iMovie, Skoletube MovieCut

Wordpress, Prezi, Haiku Deck, Powerpoint, ThingLink, YouTube, Narrable, Storify, Vimeo, Facebook

Samproduktion

Tekstsamproduktion

Hjemmesidesamproduktion

Google Drive, Storify, Prezi,

Wordpress, Blogger, EduBlog, Skoleblogs på Skoletube

 

Ideudvikling

Freemind (FOSS), Mindmeister, CmapTools, Popplet

Perception/

Players

Windows Media Player, VLC, SkoleTube, issuu, Adobe Reader

Kommunikation

Skype, Bambuser, FaceTime, Adobe Connect, Chat, Mail, iMessage, SMS, Todaysmeet, diverse lydwidgets, Facebook, Twitter

Brainstorming

Mindmeister, Padlet, Todaysmeet

Evaluering

Portefølje

Barometre/clickers

Elevplansværktøjer

 

Socrative,Clicker, Demonstrationsskolebarometeret(redskab.demonstrationsskoler.dk/barometer) (FOSS).

 

Kompensation

CDOrd, adgangforalle.dk, AppWriter, IntoWords

Informationssøgning

 

Dataindsamling

Datalogger

Spørgeskema

Database

 

 

 

Analyse

Visualisering

Simuleringsværktøjer

Matematisk analyse

Wordle, Tagexdo

 

 

Beregning

 

Lærermiddel-udviklingsredskaber