Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Fase 4 - Evaluering
Varighed 1 lektion
Materialer Øvelser fra Innovative Elever
Evaluerings-’clickers’: Socrative.com, Clicker.com, demonstrationsskolebarometeret (redskab.demonstrationsskoler.dk/barometer) (FOSS).
Fasebeskrivelse Denne fase omhandler evaluering af elevernes læring, som er det centrale i et sådant læringsforløb. Læringen omfatter alle de opstillede læringsmål.Processen består af to delfaser: En personlig refleksion over proces og læring samt en erfaringsudveksling med andre.
Læringsmål Engelsk
Udtrykke sig spontant mundtligt, også når sproget ikke helt slår til
Udtrykke sig spontant skriftligt omkring egen læring, også når sproget ikke helt slår til
Anvende et forholdsvis præcist ordforråd om egen læring, gerne med støtte i ordforrådsoversigter
Anvende lyttestrategier og aktivt søge at forstå kammerater, der udtrykker sig om deres læring
Teknologiske
-
Innovative
Samarbejde med kammerater omkring vurdering af læring
Reflektere og vurdere resultat af egne læreprocesser
Tro på egen formåen til at indgå i og lære af problemløsende processer, også i forhold til fremtidige innovationsprocesser
Arbejdsformer og organisering Lektion 9
Eleverne forbereder et samtaleark til vurdering af forløbet (Innovative elever, s. 181).
Dette kan eventuelt foregå som hjemmearbejde.
Eleverne sammenligner deres ark i grupper og finder frem til fælles læringspunkter.
Hvis der er tid, kan læreren også samtale med hver enkelt elev eller mini-firma på basis af samtalearket.
Klassen vurderer i fællesskab deres læring med øvelsen ’Værdilinje’ (s. 176-177).
Ved en klassesamtale noteres, hvad klassen nu ved om blogs, indhold på deres blog, nyt ordforråd og formuleringer på engelsk. Det kan eventuelt aftales, at klassen fortsætter med at anvende blogs i engelsk under en eller anden form.
Lærerens rolle Opsamling af elevernes forståelse af egen læring
Feedback
Delprodukt Personligt skrevet eller talt refleksion
Samtaleark
Blog eller anden fastholdelse af refleksionen
Faglige begreber Kommunikationsstrategier, især at være ’risk-taker’ som sprogbruger
Skrivestrategier, især tænkeskrivning
Ordforråd om læring
Feedback