Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Fase 2 - Idéudvikling
Varighed 2 lektioner
Materialer I udgangspunktet Blogger/Wordpress (platformen skal give mulighed for embedding af så mange forskellige relevante teknologier som muligt)Gule post-it sedlerEksempel på mind map: bubbl.us

 

Kommunikation med ’kunden’: YouTube, Bambuser, Vimeo

Øvelser fra bogen Innovative Elever

Fasebeskrivelse Eleverne skal i mini-firmaerne finde på mange ideer til bloggens indhold og form og skal derefter udvælge, hvilke de vil anvende.Fasen består af to delprocesser: Idegenerering for at få mange ideer og ideudvælgelse for at finde den bedste ide.Processen styres af læreren med øvelser fra bogen Innovative Elever.
Læringsmål Engelsk

 

Udtrykke sig mundtligt med lethed og spontanitet omkring ideer og i forhold til kammerater

Anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at ideudveksling kan foregå, gerne med støtte i ordplancher eller andet materiale

Anvende lyttestrategier aktivt for at gøre sig umage med at forstå makkerens forslag

Anvende viden om værdier hos kunden som grundlag for ideerne

Teknologiske

Anvende digitale værktøjer til brainstorm

Innovative

Tænke divergent

Kunne reflektere over og vurdere egne og andres ideer (2. delproces)

Samarbejde positivt med makkeren

Tro på egen formåen til at få ideer

Arbejdsformer og organisering Lektion 5+6

 

Hæng ’Regler for brainstorm op i klassen (Innovative Elever s. 132-133 + download her:http://www.akademisk.dk/da-DK/butik.aspx?c=Item&category=4537&item=31344)

- og gennemgå dem kort, samt hvad divergent tænkning er.

Eleverne brainstormer under ledelsen af læreren på indhold, form og værktøjer til deres blog. Se forslag til brainstorm-øvelser i Innovative Elever s. 134-140. Brainstormen kan evt. deles op i to dele: En del omkring indhold og en del omkring form.

Brainstorm behøver ikke at vare særligt længe, men der skal komme mange ideer frem.

Alle de gule sedler hænges på en væg, som er gruppens ’arbejdsvæg’. Alle de gule sedler skal nu sorteres ved hjælp af ’2×2 sortering’ (Innovative Elever, s.143).

I løbet af processen kan læreren notere på en oversigt, hvilke elever der har kendskab til hvilke værktøjer og derfor kan lære fra sig til andre grupper.

Når grupperne har valgt nogle få ideer hver, skal disse ideer kvalificeres og udbygges med brug af øvelsen ’3 for og 3 imod’ (Innovative elever, s. 150). Læreren sætter en deadline for dette arbejde.

Eleverne præsenterer deres ideer gennem en elevatortale til et rejsehold fra klassen. Selvom klassen ikke er deres kunde, kan kammeraterne give værdifuld feedforward til den videre udvikling i hvert mini-firmas blog. (Innovative elever, s. 148 og 149).

Lærerens rolle Procesledelse af øvelser (skal styres stramt)
Delprodukt Gule sedler med ideerKategorisering af ideerneUddybning af ideerne gennem 3×3 på planche el. lign.

 

Noter til elevatortalen

Noter fra kammeraternes feedforward på elevatortalen

Faglige begreber Kommunikationsstrategier især omskrivningOrdforråd og træning herafLyttestrategier, især gættestrategier

 

Værdier som underliggende (jf. fase 1)