Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/auuc.demonstrationsskoler.dk/public_html/sites/all/modules/field_tools/field_tools.module on line 360

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/auuc.demonstrationsskoler.dk/public_html/sites/all/modules/imagecache_actions/utility.inc on line 399
Fase 1 - Forståelse | Demonstrationsskoleprojektet - Udvikling af det 21. århundredes kompetencer

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Fase 1 - Forståelse
Varighed 4 lektioner
Materialer Eksempler på blogs (links nedenfor)Brainstorm øvelser: Padlet.com og post-it sedlerAndre muligheder: Today’s Meet.com, plancherDer anvendes Blogger eller WordPress efter skolens valg. Skolen kan også vælge en anden platform, som dog skal give mulighed for embedding af så mange relevante teknologier som mulig.Eksempler på ’energizers’ Den Kreative Platform: http://www.uva.aau.dk/3D+Didaktik/Energizers/Forslag: Klap 123 video på YouTubeØvelser fra bogen Innovative Elever af Rohde og Olsen
Fasebeskrivelse Fasen skal danne den grundlæggende videns- og forståelsesbasis for det innovative forløb.Eleverne skal forstå blogs som genre samt deres kundes præcise behov for en blog.Det sker gennem de to processer i modellen FIRE-Design: Forståelse gennem tilegnelse af eksisterende viden + forståelse gennem undersøgelse i og af verden.
Læringsmål Engelsk
Udtrykke sig mundtligt med en præcision, der sikrer forståelse hos kundeklassenAnvende et forholdsvis præcist ordforråd omkring blogs
Anvende et forholdsvis præcist ordforråd omkring det tema, eleven arbejder med i makkersamarbejdet
Vælge relevante læsestrategier til søgning efter information til bloggen
Forstå grundlæggende værdier hos kundegruppen i forbindelse med deres blogbestilling
Teknologiske
Indsamle information på internettet om den valgte blogtematik
Forholde sig kritisk til de blog, læreren præsenterer
Beherske digitale værktøjer til kontakten med kunden
Innovative
Samarbejde som klasse omkring rollen som kunde
Samarbejde i par omkring informationssøgning og afdækning af kundens behov
Reflektere og vurdere det indsamlede materiale til egen blog
Tør tage kontakt til kundeklassen
Arbejdsformer og organisering Lektion 1

 

1.  Indledning af forløbet i form af klassesamtale og evt. brainstorm over:

  • What is a blog?
  • Do you read blogs?
  • Which ones do you read?
  • What are they about?
  • Why don’t you read blogs?

2. Læreren viser nogle eksempler på blogs, der er meget forskellige (se nedenfor).

Klassen diskuterer, evt. med  cooperative learning strukturer, hvad der er godt og mindre godt i de udvalgte blogs. Der lægges særligt vægt på sproget  og de teknologiske virkemidler.

Vedlagt forløbet er en inspirationsliste til lærer og elever over, hvad man kan have fokus på ved bedømmelse af blogs. Se "12 blogovervejelser".

http://dawsosblog.edublogs.org

http://thisandthat.edublogs.org

http://eleverne.wordpress.com/2013/07/03/7d2-skyper-med-elever-i-suzhou/

http://www.sikids.com/blogs

Muligt hjemmearbejde: ’Find other good blogs. Decide what makes them good.’

Følgende links er eksempler på elevproduktioner fra demonstrationsskolerne:

http://girlsdiy.skoleblogs.dk/

http://padlet.com/hayssamgheith/soenderskov-8cblogs/wish/25499749

http://skateboardingyoloswag.webs.com/proffesional-skaters

Lektion 2

 

Klassen skal både lave blogs til makkerklassen og også selv bestille blogs fra makkerklassen. Man fungerer alts både som leverandør og kunde i makkerparret.Eleverne skal i denne lektion brainstorme på, hvilke temaer, de kunne have lyst til eller brug for at læse blogs omkring, fx en sportsgren, kendte personer, musik, disneyfilm, Family Guy, møntsamlinger, japansk tegnefilm, heste, irske digtere, professionelle youtubere, spil på nettet, engelsk grammatik eller andre faglige indholdsområder. Husk at alt arbejde foregår på engelsk.Der må gerne anvendes forskellige former for brainstorm. Man kan brainstorme med:1)      Teknologi, fx Padlet. Andre værktøjer som fx Today’s Meet kan naturligvis også anvendes2)      Fysisk bevægelse, fx ved at sætte gule sedler på væggen

3)      Find flere eksempler i Innovative elever, s. 134-138

Brainstormen må gerne resultere i et stort udvalg af blogønsker, meget gerne 30 eller flere.

Når ønskerne (’bestillingerne’) er klar, kontakter læreren makkerklassen og udveksler ønsker. Der må gerne være tale om et stort antal ønsker, så den anden klasse kan vælge lidt ud.

Lektion 3

 

Denne lektion kan først gå i gang, når der er indkommet temaønsker fra kunden. Indtil kundeønsker er kommet ind, kan læreren enten fortsætte det arbejde, der ellers er i gang, eller fortsætte arbejdet med at læse blogs på nettet og arbejde med blog som genre.På basis af de indkomne ønsker/bestillinger fra kunden, skal klassen nu organisere og sortere ønskerne og opdele eleverne i små blogfirmaer på hver to elever.Hvert firma skal koncentrere sig om et af kundens temaønsker, og det er derfor ikke sikkert, at alle kundens ønsker kan tilgodeses.Når organiseringen er på plads, skal hvert lille firma forberede nogle spørgsmål til kunden (se Innovative elever, s. 115). Jo mere firmaerne kan finde ud af om kundens behov, jo bedre kan de designe en god løsning til deres kunde.Spørgsmålene til kunden optages på video eller lydfil, så eleverne får brugt mundtligt engelsk. Mulige værktøjer er Bambuser, YouTube med lukket link, Vimeo, Audiopal.Når eleverne har lavet spørgsmålene klar, sender læreren disse spørgsmål til makkerklassen.  Lærerne i de to klasser aftaler, hvornår de forskellige forsendelser skal foregå.

Når klassen modtager ønsker fra makkerklassen, meldes der  ’customer timeout’. Eleverne går i kundegrupper i forhold til hvilke interesseområder de har, således at de kan indgive reelt oplevede ønsker og behov som svar på firmaets henvendelse. Jo mere autentisk kunden er og jo mere autentisk ønskerne fra kunden er, jo bedre fungerer dette kunde-firma forhold som drivkraft for forløbet.

Svar til firmaet kan sendes på forskellige måder, afhængigt af lærerens differentiering i forhold til individuelle læringsmål eller i forhold til elevernes ønsker, fx lydfil (Audiopal, Quick Voice Recorder app), film (YouTube), mail eller andre former.

Lektion 4

 

Lektionen kan først gå i gang, når klassen har modtaget svar på deres uddybende spørgsmål til kunden. Igen kan det aftales med makkerklassen, hvornår udvekslinger kan foregå.Hvis der er ventetid, kan man arbejde videre med andre opgaver, eller man kan arbejde med en firmaprofil: What is the name of your company? What is your company logo and motto? Eleverne kan desuden eventuelt designe layout på bloggen, som så kan rettes til senere, når de kender kundens ønsker. Eleverne (leverandøren) kan også kontakte kunden yderligere med en "reminder-mail". Når svarene er kommet, skal eleverne i deres små firmaer arbejde videre med svarene fra kunden for virkelig at forstå, hvad kunden har brug for.Der arbejdes med øvelsen ’Spot brugeren’ (Innovative elever, s. 123).På basis af dette arbejde, skal hvert minifirma udarbejde et arbejdsspørgsmål, som hænges op og har denne form:Our customers in class …. would like a …… (descriptive adjectives) blog about ….. (topic), because …… (interesting observations about the customer’s requests)

Hver gruppe etablerer desuden en ’ideas bank’– en planche på væggen, hvor ideer, der opstår, kan parkeres, så de ikke etableres som det endelige valg for tidligt. Når man går i gang med at udvikle til andre, får man ofte hurtigt ideer – men disse vil ikke nødvendigvis være særligt innovative. Derfor skal de gemmes, og måske, måske ikke bruges, når bloggen skal skrives.

Hvis bloggen ikke er oprettet, kan hvert minifirma nu oprette starten på deres blog på Blogger/Wordpress. Bloggen må gerne oprettes på engelsk. Indholdet  til bloggen udvikles i næste fase.

Hvis nogle elever foreslår en anden platform, har gode grunde og denne platform kan inkorporere forskellige teknologier, er dette også i orden.

Lærerens rolle Igangsættelse i starten med ledelse af klassesamtale.Præsentation af forskellige blogs og udpegning af sproglige og teknologiske opmærksomhedspunkter.Etablering af kontakt til ’firmaet’ i en anden klasse.Styring af de processer, grupperne skal igennem, så alle grupper laver det samme på samme tid (men med forskelligt indhold).Hjælpe med nødvendigt ordforråd, forståelse af det tilsendte fra kunden, læsnign af andre blogs og andre elevbehov.Brud i arbejdet gennem fysiske øvelser. Det er vigtigt, at fysisk bevægelse og sansemæssige øvelser indgår som en del af de fleste processer, især hvis energien falder lidt. Der kan findes forslag til sådanne øvelser fx på Den kreative Platform:http://www.uva.aau.dk/3D+Didaktik/Energizers/
Delprodukt Arbejdsspørgsmål for hvert mini-firmaEn idebank med eventuelle ideer til senere brugEn blog til hvert mini-firma
Faglige begreber Skriftlige genrer med fokus på blog som genreKriterier for vurdering af tekster – her blogSproglig konstruktion af spørgsmålOrdforråd omkring blogsOrdforråd omkring temaønskerLæsestrategier til søgning: skimming og skanningVærdier som underliggende – i dette tilfælde hos kunden, men parallelt med kulturelle værdier hos samtalepartnere fra andre kulturelle sammenhænge