Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Fase 3 - Energi – hvad er det. Dokumentargenrens virkemidler (7-8 lektioner)

Materialer

 • Elevopgaver fra grundbogssystemer og andre tilgængelige undervisningsmaterialer (forslag til netbårne materialer kan ses her).
 • Materialer og udstyr til elevaktiviteter, bl.a. gerne dataloggere.
 • Oversigt over konkrete læringsmål til hver gruppe.
 • Interaktiv tavle.
 • Computere/ tablets.

Fasebeskrivelse

Overordnet:

 • Tilegnelse af fagligt begrebsapparat til at foretage og beskrive undersøgelser.
 • Tilegnelse af fagligt begrebsapparat til at analysere, diskutere og vurdere dokumentargenren.

I denne fase skal eleverne tilegne sig den nødvendige naturfaglige baggrund for at kunne løse opgaven i fase 4, hvor de skal undersøge hvor og hvordan, der bliver brugt energi på skolen.

I skal i teamet udfærdige læringsmål, planlægge aktiviteter og fremskaffe materialer, så eleverne kommer til at arbejde med forståelse af energibegrebet ud fra eksempler. Nogle opgaver og materialer skal være rettet til alle elever omkring den overordnede forståelse af energi og kulstofkredsløbet i forhold til elevernes forhåndsviden:

 1. Forståelse af energibegrebet skal ske med udgangspunkt i, at energi hverken kan opstå eller forsvinde, men omsættes fra én energiform til en anden. Den samlede energi i et lukket system er konstant. Et væsentligt udgangspunkt er også begrebet nyttevirkning som et mål for, hvor meget af energien vi udnytter i processen. Den energi, vi ikke udnytter, bliver til varmeenergi, som har den laveste energikvalitet. Alle former for energi kan omsættes fuldstændigt til varmeenergi, men varmeenergi kan ikke omsættes fuldstændigt til andre energiformer. Det er væsentligt, at eleverne lærer at skelne mellem energiformer, energikilder og energiteknologier.
 2. Forståelsen af kulstofkredsløbet skal tage udgangspunkt i praktiske undersøgelser om fotosyntese og respiration så forståelse for processer kan ske konkret. Lad eleverne lave undersøgelse af vandplanter i reagensglas med CO2-indikator i lys og mørke, og lad den erfare sig til drivhuseffekten ved at måle temperaturstigning i to glas; ét med almindelig luft og ét med CO2 (pust fx luft i en ballon eller urinpose et par gange, og hæld det ned i det andet glas).
 3. Eleverne skal nu i gang med at forberede de forsøg/undersøgelser, som de skal foretage på skolen. De kan indstille sig på opgaven gennem spørgsmål som: Hvad skal vi måle? Hvor skal vi hen? Hvem skal vi tale med? Det er vigtigt, at eleverne har den nødvendige teoretiske viden netop for deres specielle fagområde. I skal sørge for, at de 5 grupper får adgang til materialer og opgaver, så de bliver i stand til at forstå måleenheder og processer.

Eleverne kan samle deres forsøgsrapporter, oversigter over faglige begreber, overvejelser over undersøgelsesopgaven på skolen på traditionel måde i en portfolio eller deres logbog.

Arbejdet sammenfattes i et videoklip på max 2 minutter ud fra kriterier om faglighed og kommunikation.

Danskfagligt:

Eleverne skal se hele dokumentaren: Kretz tager verdens temperatur.

Eleverne skal undersøge dokumentaren: Kretz tager verdens temperatur’s indhold og opbygning. De skal i de 5 grupper overordnet lave en brainstorm på 5 centrale udsagn fra dokumentaren. Herefter skal de introduceres for journalistiske fortællemodeller som fx nyhedstrekanten, ”Hey-you-see-so”-modellen eller lignende. Eleverne introduceres også for dokumentarens 5 grundformer: den klassiske, den observerende, den poetiske, den personlige og den fiktive form.

Eleverne skal i de 5 grupper vurdere overordnet, hvilken grundform dokumentaren har.

Hver gruppe skal oprette deres eget google docs-dokument, så alle kan skrive på samme dokument i arbejdsprocessen.

Du skal som dansklærer introducere filmtekniske virkemidler for eleverne – gerne med enkelte eksempler fra dokumentaren: voice over, voxpop, appelformer (etos, patos og logos), indstillinger, perspektiv, virkemidler,  zoom, tiltning, panorering.

Se Analyse af Kretz tager verdens temperatur her

Læringsmål

Forstå begreber og teorier som baggrund for undersøgelserne på skolen.

Tilegne sig viden om og forståelse for dokumentargenrens indhold, opbygning og tekniske virkemidler.

Arbejdsformer og organisering

Eleverne arbejder gruppevis med hver deres område beskrevet med en række læringsmål.

Klasseundervisning, pararbejde.

Lærerens rolle

Som vejleder i forhold til at facilitere en Inquiry Based Science Education læringsform (se mere om modellen her).

Sørge for materialer og hjælper med at fremskaffe materialer.

Stille produktive spørgsmål til grupperne (se model for eksempler).

Give feedback på arbejdet i grupperne.

Brede sikkerhedsnet ud under elever, der skal have en fastere struktur ved at have præcise opgaver og materialer klar.

Lærerstyret.

(dokumentarens indhold og opbygning).

Initiator af elevopgaver i grupper.

Delprodukt

Beskrivelse af faglige begreber.

Forsøgsrapporter på valgfri form.

Sammenfatning på 2 min. videoklip.

Faglige begreber og tilgange

 • Energiens hovedsætninger
 • Energi enheder
 • Energikilder
 • Energiformer
 • Energiteknologier
 • Energiomsætninger
 • Energikvalitet
 • Effekt
 • Nyttevirkning
 • Varmeledning
 • Varmefylde
 • Metaller
 • Plasttyper
 • Plastfremstilling
 • Affaldstyper
 • Hvordan laves alu, papir og plastik?
 • Forbrænding, respiration og fotosyntese
 • Værkanalyse
 • Subjekttivitet – objektivitet
 • Komposition
 • Indholdsvinkling
 • Tekniske virkemidler
 • Zoom/ travelling/panorering/tiltning, synkron lyd/a-synkronlyd, kameravinkler, klipning,indstillinger.