Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Didaktiske og tekniske udfordringer

Følgende brug af it kan være en udfordring for lærere og/eller elever. Disse udfordringer kan imødekommes fx via samarbejde med mediepatruljen, lokal assistance af IT-konsulent eller lærere, som tidligere har gennemført forløbet på egen eller en anden skole.

  • Produktion af flipped classroom-film (fx i Educration)
  • Indsamling af data (fx via Google Docs regneark)
  • Gemme i Educreation eller Explain Everything
  • Diskussionsforum, som skolerne selv skal etablere fx i en netavis, ugeavis eller et andet debatfora.