Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Mål

De overordnede faglige og teknologiske mål for forløbet er:

 • at udvikle evner til kollaboration, kreativitet og kommunikation med afsæt i Minecraft som primært designværktøj
 • at kende til robinsonaden som genre og kunne anvende denne viden til at skabe et fiktivt univers i Minecraft
 • at kunne samarbejde omkring planlægning og udvikling af et fiktivt univers
 • at kunne anvende udvalgte præsentationsværktøj (f.eks. Prezi, Power Point, Photostory osv.)
 • at kunne præsentere og begrunde elementer i et fiktivt univers
 • at kunne give respons på andres præsentationer
 • at kunne producere multimodale produkter, der kommunikerer om det fiktive univers skabt i Minecraft.

Målene relaterer sig til følgende trinmål i dansk for 2.klasse:

 • Bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at tale og lytte.
 • Fremlægge.
 • Eksperimentere med computerens muligheder.
 • Samtale om andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende kendskab til faglige begreber.
 • Kende genrers særpræg.
 • Udtrykke sig i billede, lyd og tekst.

Valget af præsentationsværktøj (Prezi, Power Point, Photostory osv.) kan differentieres efter elevernes forudsætninger. Det anbefales at inddrage mediepatruljen både i forhold til introduktionen af Minecraft og i forhold til de valgte præsentationsværktøj. Der vil også kunne arbejdes med analoge præsentationsteknikker i form af f.eks. tegninger, storyboards eller lign., hvis det er mere hensigtsmæssigt.