Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
Beskrivelse af forløbet:
På 7. årgang i tysk lægger årsplanen op til et arbejde med emnet “Märchen” (eventyr). Forløbet strækker sig samlet over 12 lektioner (4 uger af 3 lektioner).
Selve arbejdet med emnet tager bl.a. udgangspunkt i kapitel 14 “Der Sprung 2”, der omhandler Br. Grimms eventyr “Hänsel und Gretel”. Målene for dette kapitel er flg: - At læse op/ fremføre mindst én scene med indlevelse samt at forstå hele teaterstykket.

Forløbet starter med en introduktion af den detaljerede arbejdsplan samt de overordnede mål for projektet. Herefter skulle de i grupper lave en brainstorm i det digitale program “mind-mup” over emnet “Märchen”. Dernæst læse tekst omhandlende eventyr herunder Br. Grimm samt i deres arbejdsgrupper drøfte, hvilke eventyr de kender og hvad der kendetegner eventyrgenren. Emnet har tidligere været gennemgået i dansk på årgangen.
De får nu udleveret det eventyr, de skal arbejde med og hvilket produkt, de i gruppen skal fremstille.
(hvorfor har vi valgt at arbejde på denne måde)
(film, hørespil, dramatisering, omskrivning og oplæsning)

I forhold til fælles mål - slutmål for 9. klasse:

    •    Skal eleverne kunne udtrykke sig selv på tysk i et enkelt sprog med forståelig udtale.
    •    Eleverne skal  kunne genkende og videreformidle genretræk samt videreformidle egne produktioner Eleverne skal  på egen hånd kunne gennemarbejde et emne, samt foretage ord til ord-opslag i ordbogen.
    •    Gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning.

Link til diverse:

Læs forløbets fasebeskrivelse

 
Projektleder:
Marianne Georgsen
D: 8755 1848
M: mage@via.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk
Forløbet på denne side er udviklet af lærere på [skolens navn] i samarbejde med konsulent [konsulentens navn].