Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
Hvad er forskningens mål?
Interventionens mål er at støtte lærere i at eksperimentere med innovative (nye) læringsformer og som led heri, at lærerne udvikler et fagdidaktisk sprog om integration af it og digitale læremidler i undervisningen.
 
Navigation:
I menuen til venstre finder du en række nærmere beskrivelser af koblingen mellem projektets enkelte forløb og de opstillede udviklingsmål. Dette med basis i nedenstående tre forskningsspørgsmål:
 Forskningsspørgsmål (kvalitative):
 • Didaktisk: Hvilke faktorer virker hhv. hæmmende, fremmende eller neutrale i forhold til at udvikle lærernes egen it-fagdidaktiske forståelse? Hvilken effekt har interventionen på lærernes syn på fagets didaktik (mål, indhold og metode)? Hvilken effekt har interventionen for lærernes integration af fag, læring og it i praksis?
   
 • Organisatorisk: Hvilke faktorer virker hhv. hæmmende, fremmende eller neutrale i forhold til vidensspredning og erfaringsdeling blandt lærere? Hvilken effekt har interventionens ændrede organisatoriske rutiner og arbejdsmåder på disse forhold?
   
 • Teknologisk: Hvilke faktorer virker hhv. hæmmende, fremmende eller neutrale i forhold til lærernes brug af it i undervisningen? Hvilken effekt har de forskellige elementer i interventionen på lærernes ’confidence’ i forhold til at øge denne brug?
Forskningsspørgsmål (kvantitative):
 
Foruden de tre ovenstående forskningsspørgsmål, som primært orienterer sig i en kvalitativ retning, har projektet også afsæt i en kvantativ undersøgelse rettet mod elevernes læring. En måling heraf foretages hhv. før (baseline), midtvejs og efter interventionen (slutmåling), og de centrale forskningsspørgsmål her er:
 
 • Hvilke forskelle kan iagttages i udviklingen af det 21. århundredes kompetencer blandt elever, der undervises af lærere fra projektet, og elever, der ikke gør?
   
 • Er der fag, typer af fag eller dele af fag (eksempelvis centrale kundskabs- og færdighedsområder), hvor eleverne tilegner sig (nogle af) disse kompetencer hurtigere eller i højere grad?