Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
21. århundredes kompetencer
 • At kunne bruge it som et læringsunderstøttende redskab ved at producere multimodale fortællinger
 • Samarbejde (at kunne tage ansvar for både eget og andres arbejdet i en gruppe)
 • Selvregulering (at kunne motivere sig selv og gennemføre en opgave),
 • Kommunikativ kompetence (Multimodal kommunikation. En begyndende bevidsthed om, at enhver formidling er en kommunikativ handling, der involverer en afsender, et budskab og en modtager)
Læringsmål
 • Multimodal kommunikation i relation til en autentisk målgruppe inden for genren
 • Udvikling af elevernes talte sprog - ordforråd, begreber og faglige udtryk, dramatisering og improvisering i samspil med andre repræsentationsformer.
 • At kunne give feedback på andres multimodale fortællinger og fremlæggelser
 • At kunne formidle en nuanceret fortælling om, hvad man laver i skolen i dansk for en anden gruppe børn.
Præsentation
Eleverne skal i dette forløb arbejde med genfortælling og fortolkning ud af fra lærerens oplæste tekster, filmklip og elevlæstetekster om Emil fra Lønneberg og Pippi Langstrømpe. Eleverne skal i grupper af 2 samarbejde om at udtrykke sig i og fortolke disse Astrid Lindgrens fortællinger ved hjælpe af simple multimodale værktøjer på iPad. Eleverne skal arbejde med en autentisk målgruppe for deres multimodale fortællinger nemlig kommende skolebørn. I opstartsfasen skal der derfor formuleres et behov fra en gruppe førskolebørn om, at de vil vide mere om, hvad man laver, når man går i skole.
Eleverne gør sig i forløbet erfaringer med at anvende it til at arbejde kvalificeret med det danskfaglige indhold i et forholdsvist stramt struktureret collaborativt forløb. Eleverne skal samarbejde i de forskellige faser i projektet, fra arbejde med analyse og forståelse af tekster til idegenerering og storyboard til selve produktionsfasen på iPad ved hjælp af forskellige funktionelle Apps frem til den endelige fremlæggelsen af deres færdige multimodale fortællinger.
Eleverne udvikler i de sidste faser i særlig grad deres ordforråd, begreber og faglige udtryk ved improvisering, eksperimenteren og dramatiseringen af deres fortællinger igennem sammensætning af billede, tekst og lyd til multimodale fortællinger. Forløbet har derfor også fokus på værktøjernes mulighed for, at eleverne kan øve sig i at formidle en mundtlig fortælling, ved at eleverne nemt kan optage, sammensætte og slette deres udvalgte repræsentationsformer, indtil eleverne er tilfredse.

De færdige multimodale fortællinger skal eleverne først formidle for hinanden, hvor de sammen med lærerne skal give feedback på multimedieprodukter, med fokus på både fremlæggelsen og produktet.
 
Eleverne skal også formidle deres multimediefortællinger til de kommende skolebørn, hvor oplægget skal eksemplificere, hvad man kan komme til at arbejde med, når man går i skole. Formidlingen kan foregå både via Skype eller ved at enten børnehavebørnene besøger skolen eller omvendt. I forløbet gør eleverne sig dermed de første erfaringer med multimodal kommunikation i relation til en autentisk målgruppe. Både i forhold til at skabe en multimodal fortælling, som gør brug af Astrid Lindgrens særlige udtryk og virkemidler, samt at formidle en nuanceret fortælling om, hvad man laver i skolen i dansk for en anden gruppe børn. Dermed får de også et dobbeltblik på de læringsstrategier, de er blevet introduceret for i forløbet.

Elevforudsætninger
 • Eleverne har erfaringer med at arbejde med Puppet Pals og Write Reader
 • Det er vigtigt med tydelig struktur i de kreative processer omkring de multimodale fortællinger, eksempelvis ved hjælp af værktøjer såsom storyboard/Fortællebro til støtte for elevernes arbejde.
 • Læreren skal understøtte eleverne ved at være tydelige omkring, hvor eleverne er i forløbets faser og hvilke læringsmål der arbejdes med, i de forskellige faser.
Link til forløbet
Læs fasebeskrivelsen her.
Forløbet på denne side er udviklet af lærere på Vissenbjerg Skole i samarbejde med konsulenterne Alice Nissen og Jette Aabo Frydendahl.