Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
21. århundredes kompetencer
 • Inddragelse af IT - målet med forløbet er, at eleverne skal kunne benytte IT som et læringsstøttende redskab
 • Vidensopbygning - eleverne er gennem forløbet blevet støttet i en tilegnelse af ny viden inden for emnet ”vækst
 • Samarbejde - eleverne er blevet støttet i en arbejdsform med fokus på samarbejde. Eleverne har blandt andet brugt hinanden,  når de har skulle løse deres problemstilling, og de har arbejdet med forskellige typer af opgaver, hvor elevernes forskellige forcer har haft mulighed for at komme til udtryk
 • Evaluering af egen læring - eleverne har arbejdet med forskellige former for evaluering
 • Kommunikativ kompetence kommer i spil i elevernes samarbejde, men i høj grad også under deres fremlæggelser
 • Modelleringskompetencen vil blive brugt i forbindelse med valg af finansieringsmetoden
 • Problemorienteret arbejde - eleverne er i forløbet blevet støttet i at arbejde problemorienteret. De har arbejdet med en opgave, som tager afsæt i et problem, de skulle løse
Præsentation
Eleverne har under forløbet arbejdet med konstant absolut ændring, konstant relativ ændring, vækstformlen og dens delbegreber, annuitetslån, annuitetsopsparing samt nominel rente.
Eleverne har arbejdet i makkerpar og  grupper, og deres arbejde har i høj grad taget udgangspunkt i det undersøgende arbejde, hvilket støttes af, at matematikperspektivet er præget af et anvendelsesorienteret perspektiv.

Forløbet har været meget elevstyret, og eleverne har arbejdet problemorienteret i løsningen af deres problemstilling(er). Evalueringen af projektet var en mundtlig præsentation af deres arbejde. Alle inddrog IT under deres fremlæggelse, så programmerne Powerpoint, Word, Excel, Screencast og Prezi var i brug. Der var under fremlæggelsen fokus på kommunikationen Eleverne har arbejdet med følgende problemstilling: Eleverne skal finde det, de ønsker sig allermest i 25-års fødselsdagsgave (over 50.000 kr.) og finde flere modeller for at kunne finansiere det bedst/billigst. De skal ikke tage hensyn til indtjeningsmuligheder, skattebetaling og andre praktiske forhold. De skal undersøge forskellige modeller inkl. en kombination af opsparing og lån, hvis de fx ikke kan nå at spare hele beløbet op. De skal kunne argumentere for deres valg af finansieringsmetode, og forholde sig til de samlede indbetalinger.
 
Elevforudsætninger
 • Eleverne har arbejdet med ligningsløseren i WordMat og formler og målsøgning
 • Eleverne har arbejdet med formler, de har udregnet renter, afdrag/indbetalinger, antal terminer, begyndelsesværdi, slutværdi
 • Eleverne har arbejdet med regneark og målsøgning i Excel, for at kunne se hvilke ”håndtag”, der kan skrues på/ændres i forbindelse med lån/opsparing og se konsekvensen
 • Eleverne har arbejdet med forskellige former for evaluering
 • Eleverne har viden om vækstformlen og dens delelementer (begyndelsesværdi, slutværdi, vækstprocent, antal terminer)
 • Eleverne har viden om konstant absolut vækst og konstant relativ vækst
 • Eleverne har viden om formlerne for annuitetsopsparing og annuitetslån
Links til diverse:
Projektleder:
Marianne Georgsen
D: 8755 1848
M: mage@via.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk