Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
21. århundredes kompetencer
 • Selvstyring – planlægning og udarbejdelse af egne dokumentarfilm.
 • Samarbejde og kommunikation – fokus på gruppearbejde (finde en fælles retning for deres film), rollefordeling i produktionen af filmen, eleverne skal finde et indhold og formidle indholdet med det rette udtryk.
 • Vidensopbyggelse – teori om dokumentarfilm, Movie Maker, øve film, brugen af teori og Movie Maker til udarbejdelsen af dokumentarfilmen. 
 • Problemløsning og innovation – problemløsende: i produktionen af dokumentarfilmen - gør sig tanker omkring filmen. Der er en autentisk modtager.
 • Innovation: Eleverne skaber selv deres dokumentarfilm – eleverne giver respons på hinandens produktioner.
 • It- understøttede læreprocesser- Dropbox, Movie Maker, flipped classroom, filmcentralen.dk, lommefilm.dk, mobil, Ipad, PC, white board. 
Præsentation
Eleverne skal som udgangspunkt have et overordnet kendskab til dokumentargenren. De vil blive præsenteret for de fem grundformer, og hvilken betydning filmiske virkemidler har for filmens udformning og påvirkning af os som beskuere.

Eleverne skal i grupper udarbejde en dokumentarfilm ud fra emnet ”At være anderledes” som produktmål:
1: med en høj grad af elevaktivitet med fagligt sigte – teorien aktiveres og benyttes i planlægningen og udarbejdelsen af egne dokumentarfilm.
2: som er projektorganiserede – der er flere løsninger på anvendelse af de filmiske virkemidler. Eleverne skal finde et indhold og formidle indholdet med det rette udtryk.
3: som er kollaborative – elevernes samarbejde er i fokus i udarbejdelsen af dokumentarfilmene. 
4: som inddrager kommunikative kompetencer -  eleverne skal gennem deres film formidle budskabet omkring det pågældende emne. Eleverne bruger kommunikationen i deres kontakt med omverdenen. 
5: som inddrager verdenen uden for skolen – eleverne inddrager fagpersoner i interviews.
 
Læringsmål
Denne er punktopstilling til de læringsmål, der arbejdes efter i forløbet.
Videns- og færdighedsmål:
 • Eleven kan udarbejde multimodale æstetiske og faglige tekster
 • Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer
 • Eleven kan samtale om multimodale teksters budskaber.
 • Eleven har viden om multimodale teksters funktion.
Færdighedsmål:
 • Kendskab til dokumentarfilmens genre og virkemidler.
 • Lære Movie Maker og dets funktioner at kende.
 • Eleverne skal anvende og begrunde valg af filmiske virkemidler i deres egne produktioner. 
Elevforudsætninger
 • Eleverne skal have kompetencer inden for deling af Movie Maker fil (Dropbox, g-mail, skoleintra)
 • Eleverne skal have arbejdet med interview og særlige spørgeteknikker/udarbejdelse af spørgsmål. 
Links til diverse
`Nanook´ http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/fokus-paa-dokumentar-elevopgaver-mellemtrinnet/?uniuser=marl1428#2371-5845 
`Kan man dø i himlen´ http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/kan-man-doe-i-himlen
`Min afrikanske dagbog´ http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/min-afrikanske-dagbog
`Kornet er i fare´ http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/kornet-er-i-fare
`Når man bliver gammel´ http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/tankebobler-naar-man-bliver-gammel
`Den lille pige med skøjterne´ http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/den-lille-pige-med-skoejterne
 `Før gæsterne kommer´ http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/foer-gaesterne-kommer 
`Instruktionsvideo til Movie Maker” https://www.youtube.com/watch?v=jmXZl67U3Hs
Projektleder:
Marianne Georgsen
D: 8755 1848
M: mage@via.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk