Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
21. århundredes kompetencer
  • Innovativ undervisning med IT
  • Kommunikativ kompetence ved at forholde sig kritisk til informationssøgning samt de sociale mediers effekt
  • Selvregulering (at kunne motivere sig selv og gennemføre en opgave)
  • Innovation ved at inddrage den politiske verden udenfor klasserummet
Præsentation
Målet med forløbet er, at eleverne oplever, at de kan deltage i det danske demokrati, selvom de ikke kan stemme. Projektet havde som delmål at få ”bragt samfundet ind i skolen”. Twitter muliggør dette.
Ved at bruge smartphones, tablets og computere, som en del af undervisningen, er der en stor grad af lyst til at være aktiv i undervisningen. Derudover er der mulighed for at inddrage elevernes forforståelse for mediet.

Forløbets fokuspunkter er følgende:
  • Innovation
  • Direkte kontakt til politikere via sociale medier
Elevforudsætninger
  • Eleverne har viden om det sociale medier Twitter
  • Eleverne har fortrolighed med informationssøgning
  • Eleverne har viden om PC, smartphones og tables
 
Links til diverse:
Projektleder:
Marianne Georgsen
D: 8755 1848
M: mage@via.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk