Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Projektleder:
Charlotte Krog Skott
D: 4189 8492
M: cksk@ucc.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk
Det 21. århundredes kompetencer
Én simpel definition på begrebet findes ikke, men der arbejdes i projektet med en række kerneområder, der bredt accepteres som værende særligt karakteristiske for de berøringsflader, som mennesker i det 21. århundrede møder i deres hverdag og arbejdsliv.

P21 Framework Definitions:

Essentielle færdigheder i en globaliseret verden:

- At tænke kritisk

- At være problemløsenede

- At kunne kommunikere og samarbejde

Herunder udspecificeres og betones bl.a. disse mere konkrete færdigheder:

- Informations-literacy (at tilgå og evaluere information, at anvende og styre information)

- Medie-literacy (at analysere medier, at producere medieprodukter)

- IT-literacy (at applicere teknologi effektivt)
IT i den innovative skole - nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede
Projektets interventionsdesign
I denne rapport beskrives projektets interventionsdesign. Rapporten henvender sig til alle - praktikere, forskere og andre - som er interesserede i en sammenhængende beskrivelse af interventionsdesignet herunder projektets teoretiske afsæt og interventionens konkrete udformning. Rapporten kan bruges som et reference dokument af bl.a. forskere, der har brug for at henvise til en samlet projektbeskrivelse.
 
Konstruktive kommentarer vedr. rapporten er velkomne til projektlederen. Rapporten er tænkt som "work-in-progress", der løbende kvalificeres ift. projektets udvikling.

Introduktion

For at tilegne sig det 21. århundredes kompetencer er det vigtig, at eleverne kan bruge it på en kreativ måde i løsning af faglige problemstillinger. Hensigten med dette projekt er at understøtte sådanne anvendelser af teknologi i en skolesammenhæng gennem en innovativ undervisning. Fem didaktiske forløb er sat sammen med det formål at bidrage til udvikling af innovativ undervisning ved hjælp af it. Projektet har samtidigt også en målsætning om at frigive mere tid til undervisningen.

De fem didaktiske forløb afprøves i udvalgte skolefag og klassetrin, og derudover igangsættes en understøttende, tværgående mediepatrulje, der styres af skolens it-vejledere og involverer elever på forskellige klassetrin. I mediepatruljen lærer elever om forskellige teknologier - med fokus på dem, der indgår i de didaktiske forløb - og den viden formidler de videre til klasser på forskellige årgange. En grundtanke i projektet er at sikre vedvarende ændringer i skolens undervisning, og derfor er en forandring af skolens organisation og kultur også en del af interventionen. Der er knyttet fire demonstrationsskoler til projektet.
 

Projektets organisering

"It i den innovative skole - nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede" er et samarbejde mellem forskere, konsulenter og skoler (lærere, pædagoger, it-vejledere og ledere) om at udvikle innovative rammer for brug af it på skolerne. Projektet er organiseret omkring følgende forskellige forløb og indsatser på et didaktisk, skoleudviklings- og teknologisk plan:
 

Didaktiske forløb

Der er fem didaktiske forløb i projektet som inspiration til at udvikle innovativ undervisning med brug af it. Forløbene er:

•    Forløb 1: ”Eksperimenterende fællesskaber – Minecraft i dansk”, 0.-2.- klasse.
•    Forløb 2: “Grubletrolden Tumle”, stokatisk, 3. klasse.
•    Forløb 3: “Unge og medier”, statistik, 6. klasse.
•    Forløb 4: “Energi – hva’ nu?”, tværfagligt forløb, 7. klasse.
•    Forløb 5: “Shop-A-Blog”, engelsk forløb, 8. klasse.

Materiale til forløbene findes i fanerne ovenfor.

 

Skoleudvikling

Udvikling af skolens organisering mm. omfatter bl.a.:

•    at identificere skolens udgangspunkt i form af nuværende  organisation og ledelsesstruktur
•    at identificere hensigtsmæssige  udviklingsveje, og at sætte nogle innovative mål for skolen som organisation.

Materialer hertil findes under fanebladet “Skoleudvikling”.
 

Mediepatruljen

Mediepatruljen er en elevbåren teknologisk indsats med eleven som en central vidensformilder. Læs mere om patruljen i fanebladet "Mediepatruljen.dk" ovenfor.