Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Design - En undersøgelse af et teknologiunderstøttet tværfagligt forløbs effekt på elevers interesse for naturfag

I dette delprojekt undersøges hvordan et teknologiunderstøttet tværfagligt undervisningsforløb fanger elevers interesse for naturfag. 

I delprojektet benyttes video og uformelle interviews. Hensigten var at undersøge situationel interesse in situ. Til videooptagelse blev benyttet videobriller, som udvalgte elever bar. Dette gav indblik i hvad eleven helt konkret arbejdede med og hvordan vedkommende interagerede med andre elever. Uformelle interviews blev benyttet in situ til at få indblik i elevernes oplevelser og tanker omkring det konkrete arbejde.