Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Design - Systematisk elevfeedback for differentiering – datainformeret undervisningsudvikling

Som led i projektet er udviklet et digitalt elevfeedback redskab kaldet Elevbaro.dk, som undersøges nærmere i dette projekt. Baggrund for udviklingen er, at det efterhånden er alment accepteret, at feedback fra læreren til eleven er en af de vigtigste enkeltfaktorer for den forsatte kvalificering af undervisning og elevernes læringsudbytte (se især Hattie og Timperley 2013, Barber og Mourshed 2007). Det omvendte, nemlig feedback fra eleverne til lærerne er stadigvæk underbelyst. I praksis mangler der også procedurer og redskaber for dokumenteret, systematisk og løbende evaluering (EVA 2004, 2011). Eftersom den heterogene elevgruppe er en grundbetingelse for undervisning, kan man ikke nøjes med en undervisning til en mere eller mindre veldefineret midtergruppe. Undervisningskvalitet hænger tæt sammen med, hvordan det lykkes at differentiere (Egelund, 2010a).

Projektet er en nærmere beskrivelse af elevbaro.dk og en undersøgelse af, hvilke potentialer og begrænsninger de involverede lærere i IDDL-projektet oplever redskabet har. Projektet er både teoretisk og empirisk funderet. Den udfoldede beskrivelse af hvad elevbarometer er, er en solid teoretisk beskrivelse og diskussion af elevbarometer og de forudsætninger og antagelser som elevbarometer bygger på. Projektets andet forskningsspørgsmål er en kvalitativ undersøgelse af deltagende læreres oplevelse af potentialer og problemer med brug af elevbarometer.

Denne afprøvning Elevbaro.dk skal desuden ses i lyset af datainformeret undervisningsudvikling, som er et delaspekt af det nye felt om learning analytics.

Forskere: Dorthe Carlsen og Stefan Ting Graf