Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Naturfag, kategori: Design

Design - IT-fagdidaktik og naturfag

Forskningen i IT-fagdidaktik og naturfag har været tæt knyttet op til den praksisnære kompetenceudvikling. Naturfagslærere fra to skoler har i demonstrationsskoleprojektet afprøvet en række nye IT-værktøjer i egen undervisning, og delt og diskuteret disse erfaringer med kolleger. Lærerne på den ene skole formulerede desuden relevante erfaringer som skulle videreføres med naturfagskolleger i projektets bølge 2. 
 
Relationer mellem lærernes anvendelse af de forskellige IT-værktøjer i workshop og undervisning analyseres med såkaldte betydende overgange (Beach, 1999). Vi fokuserer på overgange med et stort potentiale for IT fagdidaktiske innovationer indenfor naturfag, blandt andet på værktøjer til dataindsamling og multimedieproduktion.  
 
Forskningsspørgsmål:

  1. Kan der identificeres betydende overgange mellem intervention og undervisningspraksis, og hvad karakteriserer i givet fald sådanne overgange?

    1. Hvilke praksisser fra demonstrationsskoleworkshops på skolen anvender lærerne i undervisning og samarbejde på skolen - hvordan og med hvilke begrundelser og refleksioner?
    2. Hvordan reflekterer lærerne over elevernes oplevelse af nye tiltag med it i naturfagsundervisningen?
    3. Hvordan er lærernes erfaringer med it i deres naturfagsundervisning udviklende for fælles refleksioner og prioriteringer i interventionen?
  2. Hvad fortæller 1 a), b) og c) om muligheder og udfordringer ift. forankring på skolerne af initiativer igangsat i ramme af udviklingsprojektet?

 
Beach, K. (1999). Consequential Transitions: A Sociocultural Expedition beyond Transfer in education. Rewiew Research in Education 24, 101-139