Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Naturfag, kategori: Data

Data - IT-fagdidaktik og naturfag

Til belysning af forskningspørgsmålene er der indsamlet multiple kvalitative data:
  • audiooptagelser fra alle demonstrationsskoleworkshops på de to skoler
  • semistrukturerede fokusgruppeinterviews med de to lærergrupper
  • beskrivelser af forløb udviklet af de to lærergrupper
  • videooptagede interviews med elever fra de to skoler
  • diverse elevprodukter
 
I Demonstrationsskoleprojektet er der desuden på overordnet niveau indsamlet kvantitative baseline - og endlinedata, bl.a. lærerspørgeskemaer med lærernes vurdering af egne it-kompetencer, hvad de anser for vigtigt ifm. anvendelse af it i undervisningen, og deres vurdering af elevindflydelse og samarbejde (Hansen & Bundsgaard, 2016). Disse data anvendes her i perspektivering og diskussion af case-data, dog uden systematisk præsentation af de kvantitative data. Samlet set kan designet betegnes som mixed methods.

Hansen, T.I. & Bundsgaard, J. (2016). Effektmåling af demonstrationsskoleforsøg. Læremiddel.dk