Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Mediepatruljen, kategori: Rapporter og bilag

Resultater - Mediepatruljen

Et resultat er, at de implementerede mediepatruljer fungerer som en slags hybridformer mellem velkendte aktiviteter, traditionelle didaktiske læringsformer og mediepatruljeaktiviteter. En hypotese er, at mediepatruljer, som organiseringsform, på visse punkter, kan opfattes, som en gateway teknologi, der konkretiserer og synliggør, hvordan overskrifter som ‘læreren som coach’ og ‘peer-to-peer læring’ i mediepatruljen kan omsættes til konkrete måder at organisere læring og uddannelse på bæredygtigt. Bæredygtigt skal her forstås som, at skolen med uændrede ressourcer kan opnå samme eller højere læringsudbytte for den enkelte elev. Samtidigt peger forskningsprojektet også på forhindringer for opnåelse af et sådant udbytte.