Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Design – Ledelse af skoleudvikling med fokus på it-understøttet differentiering og inklusion

Forskningsprojektet har fokuseret på udviklingen af empirisk funderede begreber for arbejdet med (hel)skoleudvikling med fokus på arbejdet med it-understøttet differentiering og inklusion i skolehverdagen - i en verden i fortsat udvikling.

Analytisk defineres ledelse i projektet som værende distribueret og sociomaterielt funderet. Forskningen har været orienteret mod fire it-ledelsesdimensioner (organisatorisk læringsledelse, materialitetsledelse, pædagogisk ledelse og relationsledelse) og udpeger to centrale praksisser i skolernes organisatoriske arbejde med at udvikle it-støttede differentierings- og inklusionspraksisser: ”koblingspraksisser” og ”udfordringsdifferentieringspraksisser”. De to organisatoriske praksisser repræsenterer ét blik på skolernes kapacitetet, når det gælder kompetencer til at udvikle praksisser, der forbinder hverdagens aktiviteter og aktører med arbejdet med it-understøttet inklusion og differentiering.