Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Data – Ledelse af skoleudvikling med fokus på it-understøttet differentiering og inklusion

Projektet trækker på empiri fra antropologiske undersøgelser af to demonstrationsskolers arbejde med it-understøttet differentiering og inklusion i forbindelse med deres deltagelse i demonstrationsskoleprojektet ”Inklusion og Differentiering i Digitale Læringsmiljøer” (IDDL). Via interview med skoleledere, lærere og vejledere, og observation af udvalgte undervisningsaktiviteter, har forskningen undersøgt hvordan ledelse indgår i skolernes arbejde med it-understøttet differentiering og inklusion i de to skolers hverdage i perioden foråret 2014 til sommeren 2015.