Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Lærerpraksis, kategori: Design

Design - Lærerpraksis

Projektet

Projektet belyser følgende problemstilling: Hvordan spiller teknologi, fag og pædagogik sammen i lærernes forståelse, praktisering af og samarbejde om undervisningen, og hvilke organisatoriske, teknologiske og kulturelle forhold har betydning for dette sammenspil?

Dette differentieres i følgende tre undersøgelsesspørgsmål:
1) Hvordan integreres it, fag og didaktik i lærernes forståelse og håndtering af undervisningen?
2) Hvad er indholdet i lærernes samarbejde i teams, og hvordan spiller dette sammen med den it-fagdidaktiske integration i lærernes forståelse og håndtering af undervisningen?
3) Hvilke forhold i organisationen hæmmer eller fremmer it-fagdidaktisk integration i undervisning og samarbejde?

Design

Designet er baseret på en tværgående undersøgelse af en række cases med variation i form af undervisningsforløb i en bred fagrække på forskellige klassetrin på forskellige skoler fordelt over de tre projekter.

Designet bygger på fire typer af empiri:
1) Videoobservationer af hele undervisningsforløb
2) Observationer (audio) af lærernes teamsamarbejde igennem hele forløbsperioder i tilknytning til de observerede undervisningsforløb.
3) Planlægningsdokumenter, anvendt undervisningsmateriale, forløbsspecifikke LMS-rum mv.
4) Interviews med deltagende lærere i samtlige observerede forløb.

Forskningsspørgsmålenes temaer udgør en overordnet, teoristyret kodningsramme, som kombineres med induktiv kodning i kvalitativ data analyse i Nvivo. Dette danner grundlag for en tematisk analyse på tværs af lærere, klasser, skoler og demoprojekter med henblik på besvarelse af de tre undersøgelsesspørgsmål.