Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Lærerpraksis, kategori: Data

Data - Lærerpraksis

De følgende fire typer af empiri indgår i de nedenfor oplistede cases:

1) Videoobservationer af hele undervisningsforløb
2) Observationer (audio) af lærernes teamsamarbejde igennem hele forløbsperioder i tilknytning til de observerede undervisningsforløb.
3) Planlægningsdokumenter, anvendt undervisningsmateriale, forløbsspecifikke LMS-rum mv.
4) Interviews med deltagende lærere i samtlige observerede forløb

De fire ovennævnte typer empiri er anvendt i følgende cases:

1.    Skole A. Samfundsfag, 8. kl.
2.    Skole A. Matematik, 9. kl.
3.    Skole A. Matematik, 8. kl.
4.    Skole B. Samfundsfag, 8. kl.
5.    Skole B. Dansk, 7. kl.
6.    Skole C. Dansk og musik, 5. kl.
7.    Skole C. Dansk og historie, 6. kl.
8.    Skole D. Historie, dansk, madkundskab, mat, 6. kl.
9.    Skole D. Historie, 7. kl.
10.    Skole D. Natur/teknik, 2. kl.
11.    Skole E. Dansk, 6. kl.
12.    Skole F. Engelsk, 7. klasse
13.    Skole G. Engelsk, 8. klasse
14.    Skole H. Engelsk, 8. klasse
15.    Skole I. Engelsk, 8. klasse