Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Læreres målforståelser, kategori: Data

Data - Læreres målforståelser

Alle interviews er fastholdt ved lydoptagelse og transskriberet. De transkriberede interviewtekster er gjort tilgængelige i projektets forskningsdatabase [LINK til side om denne]. Dette bidrager til transparens i forskningsprocessen, og gør det muligt for andre dels at gennemføre sekundære analyser og dels at diskutere vores analyser og tolkninger ud fra tilgængelige data.