Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Læremidler, kategori: Design

Design - Kategorisering af læremidler

Stig Toke Gissel og Keld Skovmand har med afsæt i data fra demonstrationsskoleprojektet udviklet et kriteriebaseret redskab til at score digitale, didaktiske læremidler med. Redskabet baserer sig på en typologi, der er udviklet af Jeppe Bundsgaard og Thomas Illum Hansen (Bundsgaard & Illum Hansen 2013), og som har været anvendt af Rambøll i deres kategorisering af digitale, didaktiske læremidler (Rambøll 2013). Hvor Rambøll placerer læremidlerne i én af fire kategorier ud fra en enten-eller-logik, måler Gissel og Skovmand, i hvilken grad læremidlerne tilhører de forskellige kategorier ud fra en både-og-logik. Læremidler er fx ikke nødvendigvis ’trænende’ eller ’formidlende’, men kan være begge dele. Ud fra seks parametre, der omsættes til kriterier for hver kategori, er det muligt at opgøre læremidlers gradvise tilhørsforhold til de forskellige kategorier på en skala fra 0-3. Desuden rummer scoringsredskabet en femte, mere kvalitativ kategori (’sammenhæng’), ud fra hvilken integrationen af forskellige elementer vurderes på en skala fra 1-4.

Kategorier og kriterier er udviklet ud fra fænomenologisk mættede detailanalyser af et bredt udsnit af læremidler. Scoringen af de læremidler, der indgår i undersøgelsen, er foretaget ud fra eksplicitte læsestier, således at andre har mulighed for at efterprøve den foretagne kategorisering (eksempler herpå indgår i bilagsmaterialet til rapporten). Denne systematik og fremgangsmåde giver et mere præcist billede af, hvad der karakteriserer de didaktiske, digitale læremidler, der anvendes i Danmark, end vi tidligere har haft.