Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Konsulenters rolle i interventioner, kategori: Design

Design – Konsulenters rolle i interventioner

Foreliggende delforskningsprojekt har til formål at afdække konsulenternes rolle i projektets intervention. Det viser sig at konsulenterne, som del af interventionspakken er i en nøglefaktor for, hvordan en intervention realiseres på en konkret skole. Konsulenterne står på den ene side i en relation til projektet og dets materialer og på den anden side i en relation til de konkrete skoler. Begge loyalitetsforhold udgør en forventningsramme som emergerer i løbet af interventionspraksis og rammesætter det videre samarbejde.

Med udgangspunkt i dokumenterbare effekter fra base- og endline-målingen sammenholdt med skolernes kontekstfaktorer undersøges, hvordan konsulenternes arbejde fremmer, hæmmer eller moderer udviklingsindsatsens intentioner. Herunder bliver følgende spørgsmål interessant:
  • Hvordan forstår konsulenternes deres egen rolle?
  • Hvordan fortolker konsulenterne projektets intentioner og materialer?
  • Hvordan håndterer konsulenterne de forskellige kontekster med samme intervention?
Forsker: Stefan Ting Graf