Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Design - Konsulenternes fortællinger om interventionsdesign og -realisering

Det er kendetegnende for interventionen ”It i den innovative skole. Nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede”, at konsulenternes varetagelse af interventionens indsatser, deres opfattelse af dens design og af egen rolle, spiller en central rolle for realiseringer af interventionen på de fire deltagende skoler. Formålet med dette delforskningsprojekt er derfor at udforske konsulenternes fortællinger om interventionens design og realiseringer, herunder om udfordringer og potentialer i samarbejdet med skolerne. En hensigt med forskningsprojektet er at bidrage med indsigter i konsulenters vilkår, praksis og oplevelser, bl.a. med henblik på at kvalificere design og realisering af fremtidige interventioner.

Studiet er kvalitativt og baseret på en narrativ forskningstilgang. Begrundelsen herfor er et ønske om at kunne tegne sammenhængende og detaljerede billeder af de forhold, som konsulenterne oplevede som betydningsfulde, problematiske og frugtbare. Ud fra Labovs begreb om ’the complicating action’ (1999) har jeg derfor konstrueret tre narrativer med følgende tre temaer: konsulentrollen, interventionens model-teoretiske tilgang og skoleledelsens betydning for indsatsens realisering.

Referencer

Labov, W. (1999). The transformation of experience in narrative. In A. Jaworski & N. Coupland (Eds.), The Discourse Reader (pp. 214–226). New York, USA: Routledge.