Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Design – It-støttet undervisningsdifferentiering i teori og praksis

Forskningsprojektet om undervisningsdifferentiering er todelt.

For det første er der behov for en begrebsmæssig afklaring af dette didaktiske princip med henblik på en teoribaseret operationalisering af det. Selvom princippet længe har været i fokus som svar på heterogenitetsudfordringen i enhedsskolen er det både teoretisk og praktisk stadigvæk en flydende betegner. Der gennemføres et systematisk litteraturstudie af de sidste tre årtiers relevante publikationer med henblik på en afklaring af de forskellige tolkninger og positioner i et historisk og aktuelt perspektiv. Resultatet af denne begrebsanalyse bliver et begrundet differentieringsbegreb, som dels afbalancerer forholdet mellem individ og fællesskab, dels i højere grad fokuserer lærernes rammesætning af undervisning og forskellige grader af stilladsering af eleverne. Begrebsafklaringerne skal slutteligt bidrag til en rekonstruktion af effektmålingens operationalisering af begrebet.

For det andet er der behov for at en afklaring af lærernes differentieringsforståelse og en undersøgelse af lærernes differentieringspraksis og differentieringsdidaktiske valg. Nyere undersøgelser viser, at lærerne stadigvæk er usikre på, hvad undervisningsdifferentiering er, og at det er vanskeligt for lærerne at praktisere undervisningsdifferentiering (EVA 2004; Egelund og Tetler 2009; EVA 2011; Hodgson, Rønning og Tomlinson 2012; Skolerådet 2013). På baggrund af begrebsafklaringen analyseres praksis og praksisforståelser med henblik på en rekonceptualisering af dette bærende princip.

Den første del af projektet er både udgangspunkt for og resultat af den konkrete afprøvning af interventionsprojektets differentieringskoncept med it, dvs. de deltagende læreres differentieringspraksis i udviklingsprojektet. Således hænger de to forskningsdele sammen.

Forskere: Dorthe Carlsen og Stefan Ting Graf