Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien It-understøttet undervisningsdifferentiering i teori og praksis, kategori: Data

Data - It-støttet undervisningsdifferentiering i teori og praksis

Data for den første del af projektet udgøres af en quasi-review proces af de mest indflydelsesrige differentieringsforståelser i Danmark. Dette litteraturstudie består dels af systematiske søgninger og udvælgelsen af litteratur, dels af en analyseproces med henblik på identifikation af forskellige positioner og deres karakteristika.

Data for anden forskningsdel består for det første af resultater fra effektmålingen og elevproduktundersøgelsen, og for det andet af analyser af de i projektet anvendte planlægningsskabeloner for det udvikledes undervisningsforløb og observationer af og interview med udvalgte læreres differentieringspraksis.

Liste med datakilder

Data opbevares i en særlig mappe i forskningsdatabasen.