Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Innovativ fremmedsprogsundervisning?, kategori: Rapporter og bilag

Resultater - Innovativ fremmedsprogsundervisning?

Analysen af det empiriske materiale giver samlet indtryk af en fremmedsprogsundervisning, der i ringe grad at leve op til projektets definition af innovativ undervisning, og den udviser it-brug, der ikke bidrager hensigtsmæssigt til kommunikative kompetencer. Det empiriske materiale efterlader et indtryk af en traditionel sprogundervisning.  I artiklen peger vi på fire årsager:
  1. For der første må vi tage forskellene mellem fag i betragtning. I tysk på 8. klassetrin har eleverne haft sproget i ét år, mens de har haft engelsk i fem. Derfor er det sværere i tysk (og fransk) at mønstre det sproglige beredskab, som skal til, for at undervisningen kan nærme sig kriterierne for innovativ undervisning med it, sammenlignet med engelsk.
  2. For det andet ved vi, at udskiftningen af konsulenter undervejs i interventionen ikke var uproblematisk. Lærerne fik ikke den sparring og støtte, de kunne have fået ved et længere, sammenhængende forløb med faste konsulenter.
  3. For det tredje ser vi, at der er en diskrepans mellem forskellige logikker, herunder projektets og undervisningens, som gør det svært for lærerne at investere den tid, der tilsyneladende er nødvendig, for at de kan opleve, at de ”flytter sig”.
  4. For det fjerde ser vi, at det ikke lader til at stå lærerne klart, hvad it kan bidrage med til faget.