Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien En matematiklærers it-udviklingsmuligheder, kategori: Design

Design - En matematiklærers udviklingsmuligheder

Formålet med dette delforskningsprojekt er at undersøge, hvilke muligheder for professionel udvikling en it-kyndig matematiklærer, EA, griber gennem sin deltagelse i indsatsen ”Unge og medier” i forhold til at etablere nye undervisningspraksisser, der integrerer it. Indsatsen er én ud af fem didaktiske indsatser i ”It i den innovative skole. Nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede”

Undersøgelsen er et kritisk casestudie (Flyvbjerg, 2006) der har en it-kyndig matematiklærers deltagelse i ”Unge og medier” som omdrejningspunkt og udelukkende er baseret på kvalitative data. Vi bruger analyseværktøjet NVIVO til at lave dybdegående undersøgelser af interviews med Ea henblik på at synliggøre hendes normale undervisningspraksisser, syn på matematikundervisning og læring – og it´s rolle her. Disse analyser bruges som baggrund for at undersøge for ændringer i hendes deltagelse i klasserums interaktioner på baggrund af Cobbs begreb om matematiske praksisser (2002) under forløbsafvikling.

Referencer:
Cobb, P. (2002). Reasoning With Tools and Inscriptions. Teh Journal of the Learning Sciences, 11(2&3), 187–215.
Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219–245.