Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien En matematiklærers it-udviklingsmuligheder, kategori: Data

Data - En matematiklærers it-udviklingsmuligheder

Vi har løbende indsamlet data under interventionen dvs. over en periode på 1½ år. Vi har observeret Eas undervisning i forbindelse med både første og anden afprøvning af ”Unge og medier” – svarende til 16 undervisningslektioner – og observeret 15 normale undervisningslektion før, imellem og efter Eas afprøvninger af forløbet. Alle observationer er videooptagede og vi har taget feltnoter. Derudover har vi lavet 4 semi-strukturerede interviews med Ea før, under og efter hendes gennemførelse af forløbet, som er lydoptagede.