Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Effektmåling, kategori: Design

Design - Effektmåling

Effektmålingen af demonstrationsskoleforsøgene er designet inden for en Mixed Method-tilgang, der gør det muligt at undersøge de flerstrengede interventioner i en kompleks kontekst ud fra flere perspektiver. Således er der anvendt en kombination af kvalitative og kvantitative metoder og dataindsamlingsredskaber.

De kvantitative dataindsamlingsredskaber omfatter surveys, strukturerede observationer, indsamling af opgavestilling og elevprodukter samt kompetencetest, de kvalitative omfatter observationer, interviews med elever, lærere, skoleledere m.fl, analyse af elevprodukter, undersøgelser af undervisningsforløbsbeskrivelser mv. Denne kombination gør det muligt at undersøge virkningerne af de teknologiske, didaktiske og organisatoriske indsatser, der er kontekstuelt bestemt af fremme- og hæmmefaktorer i såvel det nære læringsmiljø som den omgivende skolekontekst.

Designet præsenteres kort i Effektmåling af demonstrationsskoleforsøg (Hansen og Bundsgaard 2016: 13 ff.) og beskrives mere udførligt med teoretiske perspektiveringer og referencer i Metoderapport i relation til baseline for demonstrationsskoleforsøg (Kølsen, Hansen og Bundsgaard 2014). Metoder og resultater i relation til scoring af opgavestillinger, elevprodukter og læremidler bliver præsenteret for sig, fordi de har fungeret som selvstændige forskningsprojekter, der har bidraget til den samlede effektmåling.