Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Velkommen til auuc.demonstrationskoler.dk - hjemsted for både forsknings- og inspirationsmaterialer fra demonstrationsskoleforsøgene 2013-2015. Projekternes overordnede formål har været at skabe en fagligt stærkere folkeskole, hvor alle elever lærer mere og får kompetencer, der rækker ind i det 21. århundrede. Det har resulteret i en indsats med fokus på elevcentreret, samarbejdende, undersøgende og virkelighedsnær problemløsning, som samtidig har et globalt udsyn.

Hjemmesiden præsenterer resultater fra fire selvstændige demonstrationsskoleprojekter, som hver især udvikler og afprøver forskellige didaktiske og organisatoriske redskaber i relation til brugen af it i undervisningen. Herunder adgang til de materialer og forskningsresultater, som blev udviklet undervejs af forskere, konsulenter og lærere.

De fire projekter præsenteres hver især nedenfor, men vi har samlet og sorteret alle materialerne under menupunkterne ’Inspiration’ og ’Forskning’ i topbjælken, så både lærere, skoleledere, konsulenter og forskere nemt kan finde relevant materiale.
Samlet status, efterår 2015: afsluttet
Modellen giver et overblik over den kvantitative undersøgelses faser og forløb, der var fælles for projekterne 1, 2 og 3, der er præsenteret nedenfor.
Projekt 1
Formålet med projektet har været styrke elevers brug af it, så de kan løse faglige problemstillinger i overensstemmelse med det 21. århundredes kompetencer. Dette fordrer nye og kreative tilgange til brugen af it. Derfor har projektet haft fokus på, at anvende digital teknologi til at understøtte udviklingen af innovativ undervisningspraksis.  I projektet er der bl.a. sammensat fem didaktiske forløb, som konkretiserer dette formål.
Projekt 2
Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve et design for digitale læringsmiljøer, der kan generaliseres og som har en dokumenteret effekt i forhold til øget inklusion gennem undervisningsdifferentiering. Udviklingsindsatsen på de deltagende demonstrationsskoler bestod af tre gensidigt understøttende dimensioner: en teknologisk, en didaktisk og en organisatorisk. Materialer og redskaber, som har været anvendt i projektet, kan findes under projektbeskrivelsen.
Projekt 3
Formålet med projektet har været at øge mængden af og kvaliteten i innovativ undervisning og læring. Den traditionelle undervisningsform ikke er velegnet til at fremme det 21. århundredes kompetencer. Digitale læremidler i sig selv skaber heller ikke denne læring. Målet var derfor at støtte lærere i at eksperimentere med innovative læringsformer, samt at lærerne udvikler et fagdidaktisk sprog om integration af it og digitale læremidler.
Projekt 4
Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve prototyper på digitale værktøjer, der kan støtte lærerens arbejde med målstyret undervisning og skabe en synlig sammenhæng mellem Fælles Mål og de mål, som læreren opstiller for klassen og for den enkelte elev med henblik på løbende evaluering og opfølgning. Det digitale værktøj Målpilen samt udviklende samarbejde mellem lærere og faglige konsulenter har været projektets centrale elementer.
Projektets aktører
Undervisningsministeriet
Aarhus Universitet
Læremiddel.dk
Professionshøjskolerne
Alexandra Instituttet