Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Projektleder:
Stefan Ting Graf
D: 23837992
M stgr@ucl.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk
Beskrivelse af Learning Management System (LMS) - samarbejdsplatform

Et Learning Management System eller LMS er et kommunikationssystem, som bliver brugt til undervisning. I skolen bruges LMS allerede til at håndtere administration, information og kommunikation imellem en række centrale aktører i og rundt om skolen: lærere og pædagoger, eleverne, skoleledelse og forældre. Skoleintra er et eksempel herpå.  

I IDDL-projektet skal brugen af LMS eller LMS-lignende systemer understøtte lærere og elever i at videndele, kommunikere og navigere i forskellige undervisningsforløb. Vi vælger derfor bredt at anvende begrebet ”samarbejdsplatform” – også selv om det for den enkelte skole kan være en kombination af forskellige systemer. Det betyder ikke noget for indsatserne i IDDL, hvilket eller hvilken kombination af løsninger, den enkelte skole vælger. Fokus er på de funktioner, som systemet skal understøtte (videndeling, kommunikation, navigation og refleksion).  

Formålet med at inddrage en samarbejdsplatform i IDDL er at understøtte en differentieret undervisning med produktionsforløb og (i fase 3) projektorienterede forløb ved at:

  • Give adgang til ressourcer:

    • Semantiske læremidler: tekster, film, billeder (faglige genstande) som eleverne skal bruge.
    • Funktionelle læremidler: de digitale værktøjer, som eleverne skal bruge i deres arbejdsproces. I anden fase er der fokus på videoproduktion. Det er derfor vigtigt at eleverne har et overblik over hvilke værktøjer, de kan/ skal bruge i deres produktionsforløb.
    • Didaktiske læremidler: Læremidler, der fortæller eleven hvad han/hun skal, hvorfor og hvordan og som støtter elevens arbejdsproces. Eksempelvis en undervisningsportal – eller didaktiske delelementer som opgaveark, storyboards og lignende.
  • Muliggøre kommunikation – både mellem lærer og elever, eleverne imellem og med elever, lærere og forældre uden for klasserummet (fx publicering af film)
  • Støtte metarefleksion og evaluering

Brugen af samarbejdsplatformen er en måde at synliggøre og eksplicitere didaktiske valg for eleven. Det drejer sig ikke om at læreren skal designe undervisningsforløb og gøre ressourcer tilgængelige, så eleverne kan være selvkørende, og læreren i princippet er overflødig. Læreren er stadig utrolig vigtig, men pointen er at læreren ved brug af en samarbejdsplatform i højere grad kan koncentrere sin indsats om forberedelsen og understøttelsen af elevernes arbejdsproces frem for fx at skulle gentage de samme informationer mange gange. Brugen af samarbejdsplatform kan gøre det muligt for de enkelte elever og grupper af elever at arbejde i forskellige tempi og ad forskellige veje mod det samme mål.

Det handler om at synliggøre og strukturere for eleverne, så alle elever kan deltage – uafhængigt af hvilken form for stillads de har brug for, og om de har brug for meget eller lidt struktur. Læreren kan på den måde hjælpe eleverne med at navigere i deres arbejdsproces.