Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Projektleder:
Stefan Ting Graf
D: 23837992
M stgr@ucl.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk
Eksempler på anvendelse af ledelsesmodellen
 

Vejledning til ledelsesmodel

Skolernes brug af model for de fire ledelsesdimensioner (i de fire team)

I det følgende illustrerer vi anvendelse af modellen med et tænkt eksempel fra arbejdet i hver af de fire team i fase I (bemærk dog, at de pædagogisk-didaktisk team ikke arbejder med modellen før fase II).
De fire team vil arbejde med modellen som refleksionsredskab, der støtter synlig- og bevidstgørelser af skolens løbende arbejde med målsætninger, indsatser og de fire ledelsesdimensioner.
 

Èn model og mange anvendelsesmåder

Der kan arbejdes med modellen på mange måder, herunder et par eksempler (tilføj selv kreativt flere):
 • Fokus på de fire ledelsesdimensioner, mål og indsatser, opmærksomhedspunkter og elementer i IDDL.

  • F.eks. er der i fase I fokus på 6 didaktiske og teknologiske elementer. Hvordan arbejder hvert team med stilladsering af disse?
 • Identifikation af styrker og svagheder: Team og/eller individuelle SWOT-analyser på dimensionerne.
 • Sammenligninger (status her og nu): De fire team udfyldelse af modellen kan synliggøre forskelle i forståelses- og handlemåder, prioriteringer og vægtninger i organisationen. Endvidere kan der herved skabes rum til de mange forskellige perspektiver og stemmer i organisationen. Inden for hvert team kan der sammenlignes på tværs af teamdeltagernes beskrivelser. Hvert team kan også arbejde sammen om at udfylde modellen.
 • Sammenligninger (udvikling over tid): De enkelte team kan kigge på tværs af deres modeludfyldelser og se, hvordan deres fokus har flyttet sig over tid. Måske er der noget, der er blevet glemt? Måske er noget aldrig blevet fremhævet? Hvad er vi kommet videre med? De enkelte team kan kigge på den andre teamudfyldelser og hente inspiration.
I de følgende eksempler har vi valgt at udfylde direkte i modellen, for at illustrere sammenhæng mellem model og skabelon (se Organisatorisk refleksionsskabelon). Når de forskellige team arbejder med modellen, kan de vælge, om de vil arbejde med modellen eller med skabelonen. Hvis der udfyldes i skabelonen, vil det være muligt at fokusere på flere punkter og områder.
 
Et væsentligt element af arbejdet med modellen er systematisk synlig- og bevidstgørelse af arbejdet fra så mange vinkler som muligt.
 

En elastisk model

Det er væsentligt at pointere, at modellen er tænkt elastisk. Det er altså hensigten at befordre kreative krumspring, og så vidt muligt undgå uendelige og trættende diskussioner om, hvorvidt noget hører til i den ene dimension eller den anden.
 

Eksempler på anvendelse af ledelsesmodellen

For at illustrere arbejdet med ledelsesmodellen i de forskellige teams, står der nedenfor en række fiktive eksempler for anvendelsen.
 

Eksempel 1 – ledelsesteam

 • Team og fase: Ledelsesteam i fase I.
 • Metode: Individuel udfyldelse med afsæt identificering af egne og team behov.
 • Fokus: Elementer og opmærksomhedspunkter i fase I.
 1. Mål og indsatser i hver fase placeres i det midterste felt i modellen og suppleres af teamets mål, visioner, værdier mm.
 2. Spørgsmål skrives ind i de fire ledelsesdimensioner.
 
 

Eksempel 2 – udviklingsteam

 • Team og fase: Udviklingsteam i fase I.
 • Metode: Udviklingsteam udfylder med afsæt i identificeringer af de teambehov, som formuleres via den indledende statusrunde og fællesgørelse på et udviklingsteammøde.
 • Fokus: Elementer og opmærksomhedspunkter i fase I.
 1. Mål og indsatser i hver fase placeres i det midterste felt i modellen og suppleres af teamets mål, visioner, værdier mm.
 2. Spørgsmål skrives ind i de fire ledelsesdimensioner.
 

Eksempel 3 – vejlederteam

 • Team og fase: Vejlederteam i fase I.
 • Metode: Team udfyldelse med afsæt i identificering af behov relateret til de pædagogisk-didaktiske teams.
 • Fokus: Elementer og opmærksomhedspunkter i fase I.
 1. Mål og indsatser i hver fase placeres i det midterste felt i modellen og suppleres af skolens egne mål, visioner, værdier mm.
 2. Spørgsmål skrives ind i de fire ledelsesdimensioner.
 

Eksempel 4 – pædagogisk-didaktiske teams

 • Team og fase: Det pædagogiske-didaktiske team i fase I.
 • Metode: Individuel udfyldelse med afsæt i identificering af egne og team behov.
 • Fokus: Elementer og opmærksomhedspunkter i fase I.
 1. Mål og indsatser i hver fase placeres i det midterste felt i modellen og suppleres af skolens egne mål, visioner, værdier mm.
 2. Spørgsmål skrives ind i de fire ledelsesdimensioner.