Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Fejlmeddelelse

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i _menu_load_objects() (linje 579 af /var/www/auuc.demonstrationsskoler.dk/public_html/includes/menu.inc).
Anknytninger til demonstrationsskoleprojekterne

Projekt ”Ledelse og spredninger af brande, blomstringer og braklægninger” er et tværgående forskningsprojekt, tilknyttet de tre demonstrationsskoleprojekter ”Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer”, ”It-fagdidaktik og lærerkompetencer i digitale læringsmiljøer” og ”It i den innovative skole – nye kompetencer, organiseringsformer i det 21. århundrede”. Hvert demonstrationsskoleprojekt arbejder med forskellige udviklingsindsatser på skolerne. Fælles for de tre demonstrationsskoleprojekter er, at udviklingsindsatserne introduceres i fire faser (i perioden forår 2014 til forår 2015) via en flerstrenget interventionsstrategi med fokus på henholdsvis didaktiske, teknologiske og organisatoriske interventioner på udvalgte skoler. I alt deltager 16 skoler i de tre projekter[1]. Heraf er 6 skoler tilknyttet undervisningsdifferentierings-projektet, 5 skoler er tilknyttet projektet om it i den innovative skole, og 5 skoler er tilknyttet projektet om it-fagdidaktik og lærerkompetencer. Skolerne er så vidt muligt fordelt geografisk på hele Danmark.

Projekterne er beskrevet selvstændigt via egne ansøgninger, og deres formål og foki i de forskellige interventionsstrenge er formuleret forskelligt. I projekt It i den innovative skole er fokus lagt på innovativ undervisning og elevernes innovative kompetencer. Formålet er ifølge ansøgningen:

…gennem inddragelse af it og digitale medier at skabe nye undervisnings- og organiseringsformer, der sammen styrker elevernes kompetencer inden for samarbejde, kreativitet, innovation, produktion og problemløsning. Ny forskning viser at dette gøres ved at udvikle lærernes arbejds- og organisationsformer og ved at iværksætte nye undervisningsformer. Projektet udvikler derfor både skolekulturen og undervisningsformer, der understøtter elevinddragelse og frigør lærertid til at arbejde med respons og opfølgning på nye måder.

I projekt It-fagdidaktik og lærerkompetencer er hovedfokus lagt på it-fagdidaktisk og innovationspædagogisk kompetenceudvikling af lærere. Formålet er beskrevet som:

… at udvikle kompetenceudvikling for lærere med henblik på at øge forekomsten af innovativ undervisning og læring, der anvender it ud fra faglige, pædagogiske og læringsmæssige begrundelser. Resultater fra dansk og international forskning indgår i grundlaget for tilpasning af metoder til praksisnær kompetenceudvikling af lærere, med effekt også for elevers læringsudbytte, læreruddannelsernes undervisere, og deltagende lærerstuderende. Gennem erfaringerne fra projektet skabes generaliserbar viden om sammenhænge mellem organisering af kompetenceudvikling, lærerkompetencer, innovativ undervisning og elevers læringsudbytte. Fokuseret og praksisnær kompetenceudvikling fremmer hensigtsmæssige didaktiske rutiner der frigør tid til mere undervisning.

Det sidste projekt Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer har hovedvægten på udvikling af inkluderende it-støttede læringsmiljøer. Projektet har til formål at:

udvikle og afprøve et generaliserbart design for digitale læringsmiljøer, der har en dokumenteret effekt i forhold til øget inklusion og undervisningsdifferentiering. Ny international forskning i teknologisk støtte vil blive anvendt til at udvikle didaktiske designs for digitale læringsmiljøer, der støtter inklusion, samarbejde og individuel selvregulering og frigør lærertid til elever med særlige behov i undervisningen.

Overordnet betragtet beskæftiger vi os med et heterogent genstandsfelt, der er geografisk spredt; ledet, fordelt og organiseret forskelligt, på uens sammensatte lokationer. Det, der binder genstandsfeltet sammen, er en fælles intention om at forandre (organisatorisk, didaktisk og teknologisk) hverdagen på de 16 skoler via flerstrengede interventionsstrategier, således at elevernes læringsudbytte og kompetencer, skolernes læringsmiljøer og lærernes undervisningskompetencer styrkes.