Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Digitalt Understøttede Læringsmål
Skrevet af: Stine Malte
Dato: 20-01-2015
Digitalt Understøttede Læringsmål er det femte og sidste projekt under Demonstrationsskoleforsøgsprojekterne. Demonstrationsskoleprojekterne er bevilliget af Undervisningsministeriet i samarbejde med Finansministeriet og KL i rammen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. (Læs mere om demonstrationsskoleforsøgene på Undervisningsministeriets hjemmeside

Formålet med dette sidste projekt er at udvikle og afprøve ressourcer og undersøge om digitale data kan understøtte lærerens planlægning og elevers læring.
10 demonstrationsskoler, 100 lærer og 20 forskere og fagdidaktikere deltager i projektet.
 
Projektet skal løbe henover foråret og frem til sommeren 2015 og blev sparket i gang 8. januar ved et stort kick off-arrangement i Odense.

Her kunne lærere, skoleledere, forskere og fagdidaktikere møde hinanden og sammen lære projektet at kende og ikke mindst få mere at vide om de grundlæggende tanker bag målstyret undervisning og Forenklede Fælles Mål.
Herudover skulle deltagerne også lære at bruge redskabet Målpil i praksis – et redskab, der er udviklet til projektet. (Læs mere om Målpil her).
 
Fælles forståelse 
 
”Formålet med kick off-dagen var blandt andet at etablere en fælles forståelse for projektet og dets kerneopgave,” fortalte Lektor Marie Falkesgaard Slot, Læremiddel.dk, der leder projektet sammen med professor Morten Misfeldt, Aalborg Universitet.
 
Dagen begyndte med en række oplæg, og herefter gik lærere, forskere og fagdidaktikere sammen i grupper for at hilse på hinanden som kommende samarbejdspartnere.
Formålet var at arbejde henimod at nå en første fælles afklaring af de centrale begreber om målstyret undervisning og Fælles Faglige Mål. 

Efter frokost lå fokus på Målpilen og hvordan værktøjet kan bruges i lærernes planlægning af undervisning. Resten af dagen bød således igen både på oplæg og workshops med det formål at optimere opstarten på møderne på skolerne. Her blev skolelederne dog pillet ud af grupperne og sat sammen til deres eget møde med fokus på roller og opgaver.

Til slut blev forskningsindsatsen udfoldet for deltagerne herunder både de kvalitative og kvantitative undersøgelser af lærernes forståelse af og tilgang til målstyret undervisning. 


”Det her projekt er klart, stærkt og hurtigt,” fortalte Marie Falkesgaard Slot efter den vel overståede kick off-dag, hvor stemningen var god, snakken og erfaringsudvekslingen fløj hen over bordene, og man tydeligt mærkede en glæde over snart at skulle i gang med projektet for alvor.
”Det er et klart projekt, fordi vi opererer med ret enkle overskrifter: Målstyret undervisning, digitale data og Forenklede Fælles Mål. Det er et stærkt projekt, fordi vi både har dygtige lærere og fagdidaktikere til at arbejde med målstyret undervisning og fagdidaktik. Og det er et hurtigt projekt, fordi vi ikke har – og har haft – så lang tid. Derfor må vi betragte interventionen som et anslag – som en start på en udvikling, der vil strække sig over flere år på de ti skoler,” lød det til slut fra projektlederen.