Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Velkommen til de didaktiske materialer for projektet "IT i den innovative skole - nye kompetencer og organiseringsformer i det 21. århundrede"
It i den innovative skole er et samarbejde mellem forskere, konsulenter og skoler (lærere, it-vejledere og ledere) om at udvikle innovative rammer for brugen af it på skolerne. Projektet er organiseret omkring de forskellige indsatser på et didaktisk, skoleudviklings- og teknologisk plan:

Didaktiske forløb

Der er fem didaktiske forløb i projektet, som lærere kan bruge til at udvikle en innovativ undervisning med brug af it. Forløbene er:
  • Forløb 1: ”Eksperimenterende fællesskaber – Minecraft i dansk”, 0.-2.- klasse.
  • Forløb 2: “Grubletrolden Tumle”, stokatisk, 3. klasse.
  • Forløb 3: “Unge og medier”, statistik, 6. klasse.
  • Forløb 4: “Energi – hva’ nu?”, tværfagligt forløb, 7. klasse.
  • Forløb 5: “Blogs for you!”, engelsk forløb, 8. klasse.
Skoleudvikling

Udvikling af skolens organisering mm. omfatter bl.a.:
  1. at identificere skolens udgangspunkt i form af nuværende  organisation og ledelsesstruktur
  2. at identificere hensigtsmæssige  udviklingsveje, og at sætte nogle innovative mål for skolen som organisation.
Materialer hertil findes under fanebladet “Skoleudvikling”.

Mediepatruljen

Denne teknologiske indsats har sin egen hjemmeside med materialer til udvikling af en mediepatrulje på en skole og eksempler på mediepatruljer mm. Se link i venstre side.

Generel information om de tre projekters didaktiske materialer

Nye kompetencer

Selvom den traditionelle bogbaserede undervisningsform fortsat har sine styrker, så har studier ikke desto mindre vist, at den ikke er velegnet til at udvikle mange af det 21. århundredes væsentlige kompetencer. Undersøgelser har imidlertid også peget på, at tilstedeværelsen af de nye digitale læremidler i sig selv ikke er nogen garanti for af disse kompetencer rent faktisk bliver skabt – det afgørende er derimod den måde læremidlerne bliver anvendt i undervisningen.

Den bedste undervisning

De tre projekter har til formål at skabe ny viden om den undervisningsform, der skaber de optimale forudsætninger for tilegnelsen af færdighederne, og om hvordan it bedst kan styrke eleverne fagligt og gøre undervisningen mere spændende og konkret. Gennem erfaringerne fra projekterne skabes der en generaliserbar viden, som kan anvendes fremadrettet, og som giver en bedre forståelse af den undervisningsform, der leverer de bedste forudsætninger for elevernes undervisning i de nye kompetencer.

Hvad virker?

Projekterne er flerstrengede interventioner, der opererer på både et didaktisk, teknologisk og organisatorisk niveau. De forskellige interventionsdesigns vil danne baggrund for forsøg med it og undervisning, og det vil blive undersøgt, hvilke kompetencer lærerne og eleverne besidder før og efter interventionerne, så vi opnår en klar viden om, hvad der virker og ikke virker.

Et omfattende forsøg

Demonstrationsskoleprojekterne er igangsat af Ministeriet for Børn og Undervisning og beror alle på et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet og professionshøjskolerne. Forsøgene strækker sig fra skoleåret 2013/2014 og to år frem og foregår på 16 udvalgte folkeskoler.