Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Udfordringer

Didaktisk udfordringer

 • Eleverne skal have en grundlæggende viden om og forståelse af, hvad projektarbejde er. De skal løse opgaven ud fra en forståelse af, at de to fagområder forudsætter hinanden
 • Eleverne kender gruppearbejdet, men projektarbejdet har en højere grad af undersøgende opgaveramme. Den mestrer eleverne ikke automatisk. Derfor er det som lærer vigtigt hele tiden at holde eleverne op på deltrin, for at opgaven ikke bliver for diffus for dem. Som lærer skal man være særdeles aktiv under gruppearbejdet ved at støtte eleverne i processen, være opmærksom på at alle elever har udfordringer de kan håndtere, støtte eleverne gennem produktive spørgsmål og have materialer og ideer klar, så de ikke går i stå. Jo mere autonome elevne kan få lov at være, des mere motivation, men ingen elev må gå i stå.
 • Eleverne skal selv tage ansvaret for det overordnede projekt og for delelementerne med at designe/ undersøge og producere/formidle for en modtager uden for skolens grund
 • En eller flere elever skal kunne lede klassedebatten til sidst
 • Lærerrollen: en tilstedeværende fraværende underviser (jvnf. Birgitte Holm Sørensen)
 • Udgangspunkt for projektets autenticitet for eleverne er at paneldebatten lykkes.  Det er vigtigt, at eleverne selv tager kontakt til paneldeltagere udenfor skolen og får dem inviteret i tide, så de kommer. Etablèr evt. en PR-gruppe, som i samarbejde med en lærer tager kontakt til eventuelle paneldebatdeltagere og pressen. Tænk stort!
 • Hvis der er flere klasser involveret i projektet kan det evt. være en god ide og lave to dokumentarfilm, hver film med forskelligt indhold. Fx kunne det første dokumentarprogram være en indledning til paneldebatten og den anden en afrunding på paneldebatten. - dermed vil dokumentarprogrammerne få forskelligt mål og indhold.
 • Det er vigtigt at italesætte projektets mål med eleverne. Afslut fx de enkelte lektioner med at opsummere, hvad har vi lært ? og hvad er det næste mål? eleverne skal vide, hvor de er på vej hen for at kunne tage ejerskab for projektet. Lav plakater eller laminerede sider med projektet forskellige mål, tal med eleverne om, hvad der er arbejdet med.
 • At eleverne hver især ser sig udfordret (zone for nærmeste udvikling, Vygotsky). Vær opmærksom på, at enhver elev skal kende sin opgave.
 • Eleverne skal have hjælp fra personale på skolen til at fremskaffe talmateriale for energi- og materialeforbrug

Teknisk udfordring

 • At finde tilgængeligt og relevant redigeringsprogram til skolen

Ideer til ovenstående udfordringer

 • At projektet præsenteres i så god tid, at nogle elever allerede før projektet starter har påtaget sig opgaven at kontakte paneldeltagere som skolebestyrelse, lokalpolitikere, det private erhvervsliv, og evt. pressen)
 • Mediepatruljen inddrages til teknisk gennemgang af videoudstyr og brug af redigeringsprogram
 • Skolebetjenten inddrages så betids at han har statistik og oversigter om skolens installationer og forbrug klar

Brug af teknologi

 • Kommunikation, videndeling og samarbejde: Flow-diagram, Padlet.com
 • Informationssøgning og – indsamling: Portaler på Internettet, dataloggere
 • Analyse: Tilhørende  programmer til dataloggere fra fx Vernier, Pasco, Lego Mindstorms
 • Produktion og formidling: Google Docs, Redigeringsprogram fx  imovie eller  redigeringsprogrammer på skole-tube eller lignende.
 • Afspil videoer i Flash-formatet på din iPad: Flash-videoer kan afspilles på iPad ved hjælp af tredjeparts-browsere såsom Photon Browser, som koster 32 kr. (reg. marts 2014) gennem Apples app-butik. Også andre apps muliggør Flash-afspilning, nemlig Puffin, Skyfire Browser og iSwifter Browser. God fornøjelse!