Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Om forløbet: "Energi - Hva' gør vi?" (tværfagligt forløb i 7. klasse)

Det tværfaglige undervisningsforløb tager udgangspunkt i skolens energiforbrug og  perspektiveres ud på den globale klimaproblematik. Eleverne skal arbejde problemorienteret  og undersøgende i afdækningen af deres skoles energiforbrug og formidle deres analyser og  resultater ud af skolens rum.

Klassen skal producere en dokumentar og arrangere en paneldebat med det formål at skabe en reel diskussion om energiproblemer med  interessenter uden for skolens rum (skolebestyrelse,  lokal politikere, private erhvervsfolk,  pressen m.m.). Målet er, at projektet bliver funktionelt og autentisk for eleverne.

Projektet er tværfagligt, hvilket betyder, at eleverne også skal have en tværfaglig forståelse. De skal erfare, at emnet/ problemstillingen kalder på de forskellige fags kompetenceområder mere end, hvordan fagene hver især kan belyse emnet.

Klassetrin:  8. klasse.

Fag:  Dansk, biologi, geografi og fysik/kemi.

Deltagere: Lærerne fra ovenstående fag. Desuden er det vigtigt, at skolebetjenten stiller sig til rådighed med viden om skolens installationer og forbrugstal for varme, el og affald.

Antal lektioner: 30-36 timer

Praktisk ramme: Det er optimalt at gennemføre det tværfaglige projekt på en sammenhængende uge og have paneldebatten den efterfølgende uge.