Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Dokumenter

Kretz tager verdens temperatur

- dokumentarfilm DR1:  d.16.12.09 op til COP15 – klimatopmødet
 

Analyse af filmiske virkemidler:

Præsentation: vist på DR1 d.16.12.09 op til COP15-mødet i København: Tilrettelægger: Steffen Kretz

Tid og sted: verden rundt, hvor landes er ramt af den globale opvarmning, konsekvenserne vises

Handling: dokumentaren handler om den globale opvarmning og dens konsekvenser

Konflikt: klimaforandringen betyder at naturen ændres betyder at mennesker må ændre levemåde eller flygte. Modstanderen er menneskeheden, magt, grådighed, uvidenhed. Hjælperen kan være dig og mig. Giveren er også mennesket – mennesket har alle rollerne – naturen indretter sig efter vores handlinger –modtager er mennesket

Argumentation: ekspertudsagn, personlige beretninger – logos, patos, ethos

Kilder: forskning indenfor området

Sekvenser, scener, indstilling og frame

Dokumentarismens fortælleform: kombination af tredjepersonsfremstillingen og den interaktive fortælleform

Krydret med følelsesmæssige kommentarer, indirekte appeller, smukke billeder og underliggende musik

Den iscenesatte dokumentarisme: den interaktive fortælleform, interviews klippes ind i fortællingen, mange visuelle effekter, perspektivklip, fugl, frø og normal-, paralleling, zoom på øjne, landskaber m.m.

Interviews, hvor den interviewede fortsætter sine aktiviteter/ arbejde – indikerer virkelighed

 

Værkanalyse:

Forsidebillede: en smeltende klodeagtig kugle i forgrund/ mellemgrund: hedeagtigt landskab/ baggrund to mennesker og en himmel med en mørk sky – skumringstid

Interview kendetegnes af, at den interviewede selv har ordet – mod kameraet, Kretz sidder bagved kameraet og lytter

 

Anslag/ Hey: (00.00.00-00.00.43)

-          rektangulære billeder der glider op og ned over skærmen – musik understøtter de levende billeder: vindmøller – is – brændende regnskove – marker på vej til oversvømmelse

-          levende billeder af  klodens natur, billeder som vi senere får uddybet – klip fra dokumentaren – musik – Kretz med voice over – sol over træerne i fuld screen

You: (00.00.43-00.01.56)

-           Kretz introducerer dokumentaren m. udgangspunkt i Ganges – Verden

-          Kretz siddende i båd på Ganges Floden i Indien.

-          Han introducerer dokumentaren – musikken underliggende

-          Ganges  – indernes livsnerve – drikkevand  vander rismarker – kloak fra industri og millionbyer

-          Vores historie: Ganges få sit vand højt oppe fra gletchere i Himalaja – smelter og truer Ganges med den globale opvarmning

-          Kretz præsenterer: ”I den næste time vil jeg tage jer med på en rejse  jorden rundt for at møde nogen af de mennesker, der allerede i dag lever med de stigende temperaturer og nogen af de mennesker, der forsøger at finde løsninger på de problemer der optager mennesker verden over mere end noget andet – nemlig de globale klimaforandringer”

-          Musikken og en drejende jordklode – animeret

-          Billeder af en levende klode til musik

See: (00.01.34)

 

Havis: Grønland:

-          Kretz sejler ind i havnen i Ilulissat – voice over, der binder de forskellige interviews sammen

-          Interview med fisker Johannes Mathæussen: færre hellefisk – flere hvaler pga stigende varme, de æder hellefisken

-          Interview med naturvejleder Naja Habermann: isen bevæger sig tilbage

-          Videnskabsmænd måler på temperaturerne med radarer, gps, sattelit m.m. – kan ikke forklare hvorfor grønland mister med end 200 km3 is om året

-          Interview med fanger (00.04.18) Claus Rasmussen: venter på isen for at kunne køre med slædehunde

-          Animeret kort over Grønland, der viser isen der smelter – Discobugten – billeder fra gamle dages hundeslædekørertøjer – der var der is, der dækkede bugten (effekt med gamle filmoptagelser)

-          Interview med professor (00.05.07) Søren Rysgaard , Naturinstituttet Nuuk – forundret over så hurtigt isen smelter

-          Kretz fortæller om Claus Rasmussen der nu kører med turister med sine slædehunde – hvalpe Jeg skal have hunde – det sagde min morfar

-          De positive sider:

-          Interview med kartoffelavler (00.06.03) Ferdinand Egede. Kartofler er guld – muligt med mere varme – mindre fugt

-          Interview med formand for landbrugsrådet (00.06.51) Suka K. Frederiksen –håber på at kunne blive selvforsynende

-          Interview med sliber Niels Eske Madsen – han sliber på en mindre formue fra rå sten til rubiner af fin kvalitet – isen smelter – komme til værdifulde sten

-          Interview med mineselskabsdirektør(00.08.07) Ole Christiansen, NunaMinerals – Grønland rig på guld, kobber, nikkel, diamanter – guldfeber fra udenlandske selskaber – grønlandske Klondyke – langt nemmere at kommer til undergrundens metaller når isen smelter

-          Musik og billeder over Grønland

-          Karnalussak: Fly – Eskadrille721 – dansk forsvar (da DK gør krav på en del af undergrunden – som Norgen, Canada m.fl.) registrering af isen over Nordpolen – dokumentere isforholdene på Nordpolen – smelter

-          Interview med kaptajn ((00.10.26) Søren Bonfils: isen smelter

-          Animation med kort med smeltende is – skibe kan nu sejle gennem Nordøstpassagen 2009

-          Interview med systemoperatør (00.11.35) Bjarne Urup

-          Animation af ubåde, der registrerer den smeltende is: 40% af isens volume smeltet

-          Kretz over Nordpolen: her er stadig is, men om ikke ret mange år vil isen være smeltet (appel)

-          Animation: isen smelter fordi havet er varmet – K forklarer – Polen offer og årsag

-          Kretz sejler videre ud i verden i både – som da han kom (fyrtårn baggrund fader ud til klode –effekt) – mand fra båd vinker – mennesker mister deres fødegrundlag (appel)

-           kloden drejer til Australien – med musik

 

Tørke: Australien: (00.13.30) sollys via linse over ørkenområde – overgange til nye temaer eller nye lande via overordnede billeder med musik – når vi er på stedet kommer der mennesker på – områder præget af klimaet – almindelige mennesker – tilsyneladende ikke opstillede

-          Kretz introducerer til tørken – engang marker – nu tørke – billede af fårekadaver – billede af bil, der hvirvler støv op

-          Interview med plantageejer (00.14.04) Frank Eddy,  – syv år med ekstrem tørke – overlevet ved at købe vandrationer for dem, der har givet op – lånt tid – fokus på sår på hans arm holdt op med at regnet samtidig med at temperaturen er steget – rekord 52 grader

-          Interview med professor (00.15.20) Richard Kingsford, University of New South Wales – højere og højere temperaturer

-          Kretz :  verdens tørreste og varmeste kontinent – flyver over tørre områder

-          Kloden drejer: langs Ækvator bliver kloden også varmere

 

Mauretanien (00.16.06):

-          Kretz: nord for Sahara bliver livet sværere og sværere at opretholde – billeder af tørre hytter på hård og meget tør jord understreger K´s forklaring – ørkenen spreder sig – mindre frisk vand – forsvinder K går med høvdingen ud i ørkenen for at se på udtørrede brønde

-          Interview med høvding (00.16.30) Achmed Ali Ounould – Lemcio: viser tørken  – ørkenen breder sig

-          Kretz: tørken strækker sig helt ind i Europa

-          Kloden drejer

 

Spanien: (00.16.56.)

-          Kretz: ørkenen har spredt sig, vandet forsvinder – Campos Del Rio – folk husker tidligere

-          Interview med landmand (00.17.20) Juan Buendia: dyrker citroner – andre bønder har givet op i Sydspanien – man ser ham med sine citroner

-          Kretz om en ny rapport fra den spanske regering som forudsiger stadig mere gold ørken – Kretz sidder i ørkenen

-          Interview med jordforsker (00.18.19) Desente Andreu, Valencia højere temp. – mindre vand – forandring i fauna – ufrugtbarhed

-          Kloden drejer

 

USA: (00.18.40)

-          Kretz: Tørkebæltet strækker sig til præriebæltet i Texas (cowboymusik)

-          Interview med ranchejer (00.19.13) Johnny Ussery –  blæsten har pustet vind i vindmølleproduktionen vindmølleejer – truet af konkurs – ejer i fire generationer – udpint jorden

-          Kretz: spirende grøn energi

 

Australien (00.19.50):

-          Kretz: så heldige er de ikke i Australien

Interview med ranch-ejer (00.20.00) Frank Eddy – nabo tog sit ejet liv

-          Kretz: farmer stikker af fra land, bank og huse

-          Kretz: verden over er det den samme situation

-          Musik , der flyves over kloden, på jorden samles skyerne igen – mennesker mister deres jord (appel)

 

Gletschere: Italien (00.21.00)

-          Istop, der smelter nærfoto og det store billede af gletschere = klimaets kanariefugl

-          Kretz om klimaets kanariefugl – død kanariefugl – minearbejdere – hurtigt op – ingen ilt

-          Forskere følger nøje 100 gletschere verden over – med fly – smelter meget hurtigere end før

-          Animation af en gletschere fra 1978 -2007 – næsten forsvundet – fra is til smeltevandssø på et år

-          Interview med (00.22.10) Rinaldo Carrel – alpeguide og bjergbestiger som sin far

-          Kretz: temperaturen er smeltet mere end noget andet sted i Italien – bjerge er blevet synlige mellem Italien og Schweiz – grænsen løber gennem 4 km gletschere, hvor toppen for første gang er smeltet

-          Animation viser grænseområdet

-          Interview med (00.22.50) meteorolog og klimaforsker Luca Mercalli leder et hold forskere som måler gletschernes afsmeltning i Italien – computer viser temperaturudviklingen

-          Kretz: grænsen flytter sig – det er gået stærkt de seneste år

 

Schweiz (00.23.20) – konsekvenser

-          Pakke isen ind i hvidt klæde

 

Spanien – Pyrenæerne

-          Kretz: indstille sig på en fremtid uden is og sne i Pyrenæerne

-          Interview med klimaforsker (00.24.00) Javier Martin-Vide, Barcelona Universitet: højere temperaturer mindre vand – voldsom reduktion af gletschere – 80% af gletscherne og deres overflade er forsvundet de sidste 100 år Himalaya -  Pyrenæerne – Alperne

-          Vemodig musik til tøende gletschere

-          Kretz: når gletscherne smelter i verden mister millioner af mennesker deres vand (appel)

-          Gletschere er en blinkende rød lampe – mennesker går i krig når de mangler vand og føde

-          Musik og billeder af naturen

-          Kloden drejer til Indien

 

Havtemperaturer: Indien – Den Bengalske Bugt (00.25.30)

-          Båd i den Bengalske Bugt – 40% af øen er forsvundet pga. havstigningen

-          Vandet stiger i Ganges – oversvømmelse

-          Interview med (00.25.40) professor Pranades Sanyal Jadavpur universitet – vandet er den største fare – digebrud

-          Interview med bonde (00.26.09) Kushadhas Dului, risbonde – jorden forsvinder

-          Animation med Kretz – voice over – Ganges floden møder havet i Den Bengalske Bugt – spisekammer for 130 millioner

-          Interview med professor Pranades Sanyal – om havstigningen og jorden der forsvinder

Kretz: de første klimaflygtninge herfra og fra øer i Stillehavet

-          Kretz står på dige og forklarer, hvor meget land der er forsvundet – vi ser land der tidligere var landfast – flygtningene får tilbudt jordlodder på andre øer – men stakket frist

-          Bonde: Guds vilje ? (appel)

-          Musik –

 

Australien

-          Great Barrier Reaf – koralrev der mister farve og dør – føde for mange millioner mennesker forsvinder

-          Kretz: varmen ændrer forholdene under vandet

-          Interview med koralrevsforsker (00.29.30) Ove Høgh Gulberg (faderen stammer fra Horsens) har fulgt revene i 30 år

-          Vi ser koralrevene både de farvestrålende og de blege og farveløse. Vi ser det med Kretz`øjne, da han selv svømmer på revet

-          Kretz: når koralerne dør – dør fiskene

-          Musik og kloden drejer

 

Holland: (00.31.30)

-          Fly over Holland

-          Kretz: 40 cm`s stigning i løbet af de næste 10 år – Amsterdam og Rotterdam sat under vand

-          Storm 2003 og 2005 – folk sikrer sig

-          Kretz: specialbyggede huse på betonbyggeri – kan flyde – Marsbuml

-          Animation der viser hvordan husene vil flyde ovenpå

-          Interview med  (00.32.37) beboer Anton Van Nisselroy nu med sindsro

-          Interview med arkitekt (00.33.00) Chris Zevenberg: flydende veje, flydende shoppingcentre og hele bydele

-          Kretz: regeringssikring

-          Musik – mennesker

 

Klimaflygtninge: Mauretanien (00.34.08)

-          Mellem Senegal, Mali og Mauretanien

-          Klimaflygtninge

-          Interview med menneskesmugler (Idaa) – navn angives ikke nærmere –

-          Afrikanere, ofte unge mænd,  der vil flygte til Europa

-          Kretz løber med – sløret og rystende kamera – flygter fra vagter

-          Animation: FN forudser flere 100 millioner bliver tvunget på flugt – verdenskort, markeres hvor verden rammes af tørke, orkan og delta (oversvømmelser)

-          Kretz: vi har aftalt at mødes med 10 illegale immigranter – gennem Saharas ørken, syd fra Sahara, lokal Chauffør

-          Ved hver kontrolpost skal chaufføren forhandle så kontrolposterne vender det blinde øje til

-          Nordligste havneby i Mauretanien – nattebilleder

-          Interview med flygtning (00.36.28) Bengue

-          Ikke alle når frem – fanget på havet interneret – det lokale Røde Kors – umulig hjælpeopgave

-          Myndighederne kører dem tilbage, men de vil prøve igen

-          Interview med læge (00.37.27) Mohammed Esselmou Røde Kors:

-          Flygtning: ”jeg vil prøve igen!

-          Musik

 

Udledning af CO2 (00.37.33) – Indien

-          Kraftværker af forskellig slags, brændstoffer

-          Kretz: en stor dag

-          Interview far og søn – ny nanobil – lærerfamilie – 15.000 kr-  en årsløn kræver 14 underskrifter (00.38.21) Swapan Sarkar, bilkøber

-          Kretz: bilen et statussymbol – verdens billigste bil

-          Indiens trafikkaos

-          Livet lettere og billigere i Indien og i Kina

-          Kretz: øger CO2-udslippet (Kretz står ved gammel bus midt i trafikken) – problemet: flere mennesker får råd til at købe en bil

-          Fossile brændstoffer er skyld i klimaproblemerne – opvarmning, plastik, gødning, medicin m.m.m

-          Forbruget stiger fra år til år

Brasilien (00.40.55.)

-          Brænder regnskovene af – CO2 forbrænding – følge skovbrande via satelitter – ¼ af skovene blevet ryddet – europas størrelse

-          Interview med brandchef (00.41.21.) Alessandro Ferreia: ilden bliver startet af kriminelle

-          Kretz: vi rejser ud for at finde nogle af de mennesker…drømmen om en hurtig rigdom

-          Interview med ranch-manager (00.42.00) Edimar Abreu: kriminelle truer os

-          Interview med Jose – kræver jord, jordløse krav om jord ingen ejer

-          Animation af amazonas – uberørt skov omdannet til marker og veje

-          Interview med landmand Jelmar Burnier (00.43.19) : jeg kom – så – og sejrede – emigrerede fra Sydbrasilien, mange ansatte – pionærbyer er vokset op – stolte over eget værk

-          Dobbeltmoral – skoven forsvinder alles interesse – I vil jo ikke betale for sojaolien og kødet, som det virkeligt koster!

-          Jorden er mere værd end skoven

-          Brændende skov – interesse i penge (appel)

-          Musik billeder

 

Indien: (00.45.30)

-          Den begejstrede bilejer – masser af forurenende biler

-          Speedtrafik (effekt) – stigning af CO2 forurening – mange biler – dybt afhængige

 

Ny teknologi – spæde løsninger Californien ((00.47.00) – energihuse

-          Mere munter musik effekt

-          Rocky Mountains: 2 km`s højde

-          Interview med energiguru Amory Lovins særligt hus – dyrke bananer – 0-energihus

-          Politikere og firmaer står i kø nu for at få råd fra Lovins – 10 år tidlige

-          Eksempel på den grønne bølge

 

Silicon Valley: energibil

-          Funky musik, smarte biler – energibilfabrik: ikke motor men batteri til biler – lydløs bil

-          Interview med marketingchef Rachel Konrad, Tesla (00.48.20): designere kommer her , apple, google, intel m.fl. til at designe biler

-          Interview med bilejer (00.49.35) Bill Arnett – elbil fri for benzin, stinkende…

-          Kretz kører selv bil – han er deltagende i fortællingen – folk i Californien – flest biler

 

Sevilia Spanien: solkraft

-          Spejle der samler solkraft

-          Solkraftanlæg – lignende i Kina, Sahara og USA

-          Interview med teknisk direktør Valerio Fernandez (00.51.00): koncentration af energi fra solen – laver vi varme og damp – elektricitet

 

Indien: Kretz fortæller: solpaneler

-          Mere ydmyg: solkraftanlæg, der skaber lys til indiske børn – skole om aftenen

-          Husmor med strikketøjet

-          Interview med husmoder (00.51.40) Chinmoy Mondal:” vi levede i mørket så kom lyset”

-          Lampe drevet af solceller – anlæg til landsby – strøm til byen

-          Interview med Suhrid Mandal – værkfører i Sagar(00.52.27)

-          Solen går ned – speedet op – musik

So: (00.53.06)

Kretz fortæller:  verdens firmaer konkurrerer om at komme først med grøn energi

-          Billeder af vindmøller

-          Emery Lovins, der talte for døve ører – ærgre sig over at ingen lyttede i tide

-          Men det nytter ikke nu – nu må vi videre! (appel)

-          Kretz: solen er ved at gå ned over Ganges – brun, for den har samlet skidt og affald ned gennem sin tur igennem Indien – men stadig kilden til liv – spisekammer for millioner og atter millioner af mennesker

-          Kretz i den samme båd som da han startede og taler til os:  kilden er ved at tørre ud (Ganges – Hinduernes hellige flod

-          Ganges er også historien om os

-          Klimaforandringer kan rykke for den grundlæggende eksistens for 100 af millioner mennesker

-          Solnedgang – eftertænksom musik

-          Vi er i dag 6 milliarder mennesker – om få år er vi 9 milliarder – 50 % flere der skal deles om den samme klode, hvor vand, mad og energi – bliver en mangelvare

-          Det her er opskriften på en katastrofe

-          Kretz: det er det her, der er på spil, når verdens ledere skal indgå en klimaaftale

-          Jorden er ikke truet, men det er vores civilisation, vores måde at leve på

Outro: billeder af steder i verden, som dokumentaren har belyst

 

Tilrettelægger: Steffen Kretz

Musik: Bliss ”One Wish”

Musik: EKG ”On My Own Now”

Dokumentaren blev sendt op til COP15- klimatopmødet