Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Mål

Målene for forløbet (Fælles Mål 2009) er, at eleverne skal:

  • indsamle, ordne og behandle data
  • opnå erfaringer med tilfældighed og chance i eksperimenter og spil
  • erhverve en begyndende forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel
  • deltage i udvikling af metoder med støtte i bl.a. konkrete materialer og illustrationer
  • arbejde eksperimenterende og undersøgende med inddragelse af konkrete materialer
  • modtage, arbejde med og videregive enkle skriftlige og mundtlige informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk
  • arbejde individuelt og sammen med andre om løsning af praktiske problemstillinger og matematiske opgaver

Derudover er der særlig vægt på tankegangs-, ræsonnement- og kommunikationskompetencer.